Yeni Haftalık Rutininiz: “Her Yalanın Bir Seyircisi Var”

İstanbul Bienali otuz üç yıllık serüveninde türlü dalgalanmalar ve belirsizliklere karşı sanatı yanına alıp her zaman yeni yeşeren düşüncelerin, heyecanların, merakların izini takip etti. Dünyanın dört bir yanında hayatımızın sınırlarını yeniden belirlediğimiz bu dönem, çevremizle ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmek için de bir alan sağlıyor.

Georgie Nettell

1984’te Bedford, Birleşik Krallık’ta doğdu. Londra, Birleşik Krallık’ta yaşıyor ve çalışıyor.

“Wigner’ın Arkadaşı”, iki gözlemcinin – söz gelimi Wigner ve onun arkadaşı – farklı hatta çelişkili gerçeklikler deneyimleyebilmesine imkân tanıyan evrenin tuhaf doğasını gösteren bir düşünce deneyi. 1961’den beri fizikçiler, “Wigner’in Arkadaşı”nı nesnel olguların varlığını tartışmaya açmak için kullandı. Bu yıl biliminsanları ilk deneyi yaparak nesnel olguların var olmadığı sonucuna vardılar.

Wigner’in fikri, dört kişinin iki çift çapraşık fotonu gözlemlediği bir deneyle test edildi. Deneklerden ikisi, fotonlar hakkında arkadaşlarının gözlemlerinden farklı, ama onlarınki kadar doğru ve kanıtlanabilir sonuçlara ulaştılar.

Deneyi gerçekleştiren biliminsanı, “Öyle görünüyor ki, klasik fiziğin aksine ölçüm sonuçları mutlak gerçeklik olarak kabul edilemez; ancak ölçümü yapan gözlemciyle ilgili olarak anlaşılmalıdır… Anlattığımız hikâyeler buna göre uyarlanmalı” diyor. “Olguların varlığına inandığımız zamanlarda onlardan şüphe etmek entelektüel bir sorumluluktu” diye devam ediyor, “bugünse tam tersi.”

Georgie Nettell

Her yalanın bir seyircisi var, 2019

Renkli video, sesli

5’05”

İlginizi Çekebilir