Sinemasal Göstergebilim Sözlüğü, Robert Burgoyne

“Sinemasal Göstergebilim Sözlüğü” öğretmenler ve öğrenciler için göstergebilimsel film kuramındaki çekinceli terimleri tanımlayan ve kavramların kullanımını inceleyerek gösteren bir yapıttır. Bu yapıt beş ana bölüme ayrılmıştır; her bölüm belli bir kavramlar bütününe ya da araştırma alanına özgüdür. Giriş bölümü “Göstergebilimin Doğuşu” “Sinema göstergebilimi” adlı ikinci bölüm “film dili” ve “metin

çözümlemesi”yle ilgili) terimler ele alınmıştır. “Filmsel Anlatı” adlı üçüncü bölüm, anlatıbilimdeki gelişmeleri ele alır. Dördüncü bölüm, ruhçözümleme, sinemada ruhbilimsel göstergebilim konusuna odaklanarak ele alır. Beşinci bölümde “Gerçekçilikten Metinlerarasılığa” adlı ümraniye escort başlıkla 1950’lerde gerçekçiliğin ilk vurgulanışından, 1970 ve 80’lerde söylem ve metnin öne çıkışına kadar alınan yol çizilir.

Sinemasal Göstergebilim Sözlüğü, Robert Burgoyne, Es Yayınları, İstanbul 2019, 286 s.

İlginizi Çekebilir

baymavislotbarportbetgrand pasha bet