Erdem Peşinde Bir Ahlak Teorisi Çalışması, Alasdair Maclntyre

İskoç düşünür Alasdair MacIntyre’ın Erdem Peşinde’si “Ahlaki yargılarımızın kaynağı nedir?” ve “Üzerinde toplumsal olarak uzlaşabileceğimiz bir değerler manzumesi oluşturmamız mümkün müdür?” gibi sorulara merak salan geniş bir kitleye hitap ediyor. Yazar, antikçağın Homerosçu ahlakından başlayıp Aydınlanmanın Kantçı etiğine dek sürdürdüğü felsefi ve tarihi referanslarla dolu cevabını, Bentham, Mill, Rawls gibi modern ahlak felsefesinin önemli isimleriyle zenginleştiriyor.

MacIntyre, modern kültürün “rasyonel olarak tutarlı ve savunulabilir bir ahlak söylemi” geliştirme projesinin çöktüğünü; elimizde, birbirine rakip, hiçbiri bir diğerine üstün gelemeyen birtakım geleneklerin kaldığını söylüyor. MacIntyre’a göre, bunun nedeni ahlaka itibar kazandıran bağlamın yitirilip, geriye yalnızca bölük pörçük parçaların kalmış olması… Bu noktada, yazar, çözüm olarak Aristotelesçi geleneği savunuyor.

Yayınlandığı tarihten itibaren pek çok tartışmaya konu olan Erdem Peşinde, modernitenin açmazlarına ve modern ahlak kültürünün sorgulanmasına dair güçlü bir kaynak.

Erdem Peşinde Bir Ahlak Teorisi Çalışması, Alasdair Maclntyre, Çev.: Muttalip Özcan, VakıfBank Kültür Yayınları, İstanbul 2019, 568 s.

Alasdair MacIntyre; 1929 yılında Glasgow’da doğan İskoç düşünür Alasdair MacIntyre Londra, Manchester ve Oxford üniversitelerindeki eğitiminin ardından, doktorasını Manchester Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı. Leeds, Essex ve Oxford üniversitelerinde din felsefesi dersleri verdi. 1970’den sonra ABD’nin Brandeis, Duke, Vanderbilt ve Boston gibi önde gelen üniversitelerinde felsefe ve siyaset bilimi dersleri anlatan MacIntyre, hâlen Indiana’daki Notre Dame Üniversitesi’nde emeritus profesör olarak görev yapmakta ve Londra Metropolitan Üniversitesi bünyesindeki Aristotelesçi Etik ve Siyaset Çalışmaları Merkezi’nde (CASEP) kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

1981’de, yayımlanır yayımlanmaz büyük ses getiren Erdem Peşinde’siyle başlayan makale ve kitaplarıyla ahlak kuramlarını toplumsal-tarihsel dönüşümlerle ilişkilendiren MacIntyre, ahlakın yarattığı yaşam formlarını merkeze alan yeni bir yaklaşım benimsedi ve kariyerinin olgunluk dönemini yeni Aristotelesçi perspektifle 21. yüzyıl için bir ‘erdem etiği’ geliştirmeye adadı.

MacIntyre’ın Türkçede yer alan diğer çalışmaları Varoluşçuluk (Paradigma Yayınları, 2001) ve Ethik’in Kısa Tarihi: Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla (Paradigma Yayınları, 2003) adıyla yayımlandı.

İlginizi Çekebilir