Öteki Osmanlıya Dair

Osman Aytekin

Şair yazar Erdal Noyan’ın Roza yayınları arasında çıkan Öteki Osmanlı kitabı Eylül 2015 tarihli ve 141 sayfadan oluşuyor. Kitapta 15 konu yer alıyor. Bu konu başlıkları ise şunlardır:

Osmanlı Hakkında, Ertuğrul Anadolu’da, Osman Gazi, Ahilik, Ankara Savaşı, İstanbul’un fethine dış bakış, Ali Kuşçu, Gül Babalar, Ahmedi, Şeyhi, Necati, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Yeniçeri ve Ali Paşa’nın vasiyetnamesi.

Kitapta Osmanlının devlet yönetimi ve savaşlar gibi konularından maade divan şairlerine, ozanlarına ve önemli kişilerine yer verilmesi sebebiyle Öteki Osmanlı isminin verildiğini düşündürmektedir. Kitapta farklı kaynaklara müracaat edilmiş ve kaynaklar da metin içinde belirtilmiş. Kaynak kişiler ve kaynaklar dip not olarak düşüşle kanaatimce daha iyi olurdu. Karşılaştırmalı görüşler kitapta dikkat çekiyor. Bazı konular yoğunluğuna ele alınmış. Karacaoğlan bir porte denemesi olarak kabul edersek etraflıca ele alınmış konulardan birisidir. Karacaoğlan ile ilgili doyurucu bilgiler var. Sadece bu da değil elbette… Mesela Gül Babalar, (ki bu araştırmada benim Gülbaba ve IVMurat Çizgi romanıma da atıfta bulunulmuş Noyan’a teşekkür ediyorum.) Dadaloğlu, Köroğlu da bunlardan bir kaçıdır. Ancak Karacaoğlan’ın bestelenmiş şarkı ve türkü yapılmış eserlerine de kitapta yer verilebilirdi. Keza Dadaloğlu, Köroğlu’da öyle… Edebi ve önemli kişilere etraflıca yer verilen konulara Ankara Savaşı ve Yeniçeri isimli yazıları da ekleyebiliriz.

Öteki Osmanlı’da Osman tarihine dair değerlendirme ve tespitlerde var. Ancak bize göre kitabın ağırlığını Osmanlı döneminde yaşamış önemli kişiler oluşturuyor. Kitapta değerlendirmelerin yanı sıra kıyaslar da var.

Öteki Osmanlı’da dikkat çeken incelemelerden biri de Ali Paşa’nın Vasiyetnamesi’dir. Ali Paşa Vasiyetnamesinde de diğer incelemelerde olduğu gibi yazarların farklı görüşleri yer alıyor. Bu vasiyetname ile günümüz de yaşanılanlar arasında benzerlikler ise devam ediyor. Noyan da bu duruma dikkat çekiyor. Kitaptan konuyla ilgili bir bölüm aktarıyoruz:

“Ali Paşa Vasiyetnamesi, onun zamanı ile bizim zamanımız arasında değişmeyen bazı şeyler olduğunu söylüyor.

Avrupa ile birleşemiyoruz da ayrılamıyoruz da. Avrupa’nın bazı devletleri bizden yanalar, bazıları bizden hoşlanmıyorlar. Dış ve iç düşmansız gün görmedik. Komşularımızla sıkıntılarımız eksik olmuyor. Şiddetten arınamıyoruz. Meselelerimizi çözmek yerine kör düğüm atıyoruz. Haklar ve hürriyetler, korkarak ele aldığımız şeyler. Kalkınmış bir ülke değiliz. Memur olmak için çok çabalıyoruz, memur olduktan sonra görevimizde çabasızlaşıyoruz.

Vasiyetname; ülke, yer, kişi isimleri ile ünvanlar değiştirilmek ve altına bugünün  tarihi atılmak suretiyle yayınlansa, aradan yüz yıldan fazla süre geçmiş bir döneme  ait belge  olduğu hemen  anlaşılamaz.”

“Tarih tekerrürden ibarettir” derler ve eklerler, “ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi tarih?” Devlet adamlarının en çok da tarih kitapları okudukları belirtilir. Tarih genelde başarı ve yenilgileriyle devlet adamlarının önünde en önemli birer ibret vesikasıdırlar. Devletlerin tarih içinde işleyişini en güzel ve yerinde tespitlerle ele alan âlimlerden biri de İbn-i Haldın’dur ünlü kitabı “Mukaddeme”sinde devlet yapısı ve işleyişi Öteki Osmanlı kitabını okuyunca da tarih ve tekerrür bilincini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Noyan, Öteki Osmanlı’da büyük emek vererek Osmanlı’nın çok cüzi denilebilecek bir yüzeyine farklı kişi ve kaynaklardan ışık tutmaya çalışmış. Çok emek verdiği kitabın niteliğinde kendini gösteriyor. Bir yasa adamı ve o alanda da mesleki yazılarıyla bilinen şair yazar Noyan’ı edebi yazılarıyla tanıyan okuyucular bu kez karşılarında tarihin derinliklerine dokunan bir Noyan’ı gördüler. Noyan’dan başka eserler de görmek ister, başarılar diler ve tebrik ederiz.

otekiosmanli

Öteki Osmanlı, Erdal Noyan, Roza Yayınevi, İstanbul 2015, 144 s.

İlginizi Çekebilir