Dolunay’ın Şahitliğinde Bir Yaşam

Leyla Mihrinaz Engin

Dolunay Romanı, Psikiyatrist Mete S. Cihangir tarafından kaleme alınan, dolunaylı bir gecede cinsel duygularının farkına varıp, ahlaki, dini ve toplumsal baskılardan dolayı dolunaylı bir gecede yaşamına son veren bir kadının dramatik yaşam özetidir. Dolunay, lezbiyen olan roman kahramanı aracılığı ile gerçek hayatta yaşanan sıkıntılara, bağnaz tutumlara, haksızlığa ve toplumsal kültüre dikkatleri çeken, çarpıcı ve düşündürücü bir kitaptır.

Dolunay Romanı, topluma son derece ince mesajlar vermekle beraber, genç bir kızın elinde olmadan, doğasından gelen duygularından dolayı topluma yenilgisinin romanıdır.

Bilim, eşcinselliğin; insan cinselliğinin normal ve pozitif bir varyasyonu olduğunu, negatif psikolojik etkilerinin bir kaynağı olmadığı şeklinde yorumlamaktadır. Dolunay, toplumsal bir gerçeklik olan eşcinsel yaşamın birey üzerindeki olumsuz etkisini, eşcinsellerin yaşam mücadelesini, karşı karşıya kaldıkları tüm zorlukları gözler önüne seren objektif bir kaynaktır.

Roman, toplumun dikkatini ve farkındalığını yaratmak açısından güzel ama hazin son ile biter. Roman kahramanı olan Sinem’in çocukluk yaşlarından, anneliğe geçişe kadar ki yaşamış olduğu iç ve dış sıkıntılar okuyucuda büyük bir üzüntüye yol açar.

Henüz ortaokul öğrencisi iken duygusal olarak erkeklerden değil de kızlardan etkilendiğinin farkına varan kahraman, dine ve din öğretilerine sığınma ihtiyacı duyar. İbadetlerle hislerinden kaçmaya çalışan kahraman, bu hislerinden kurtulamadığı için sürekli günah işlediğine olan inanç ile kendine güvensiz, içe dönük ve utanç duymaktadır.

Kitabın lezbiyen kahramanı Sinem, kendi cinsel tercihinin farkında olmasına rağmen toplumun gerektirdiği ve dayattığı gibi yaşamaya çalışır. Karşı cinsten bir insan ile mutlu olmamasına rağmen kendini evlenmek zorunda hisseder. Evliliği bir kâbusa döner. Muhafazakâr kafa yapısına sahip olan eşi, eşinin mutsuzluğunun farkında değildir. Sinem, evliyken artık duygularına gem vuramayıp bir kız ile duygusal ve cinsel bir yaşama başlar. İki yıl süren ilişki boyunca, hayatının en mutlu günlerini yaşar. Durumun farkına varan eşi, bilimin, tıbbın kabul ettiği, olağan bulduğu bu yaşam gerçeğini şiddetle ayıplar, yasaklar. Zaten dini inançlara sahip olan Sinem’i, daha bir günahkâr olduğuna inandırır, sapıklıkla suçlar. Kahraman için, Tanrının kendi isteği ile insana bahşettiği bu duyguların, yine Tanrı öğretileriyle yasaklanması, dayanılır gibi değildir. Okuyucu olarak, eşcinsel kahramanın duymuş olduğu acıyı siz de yürekten hissedersiniz.

Dolunay Kitabı ile okuyucuya, eşcinsel güdünün vermiş olduğu dışlanmışlık hissi, değersiz bir insan olduğu düşüncesi, sisteme ve yönetime karşı duyulan öfke, utanç ve günah işleme psikolojisi, ustalıkla aktarılmıştır.

Romanda ilerledikçe, kahramanın gözü ile türban, türban gerçeğinin altında yatan birçok sıkıntıya da tanık olmak mümkündür. Gerçek bir mümin olmaya çalışan kahraman, türbanlı kızların, türbanı niye taktıklarını bile anlamadıklarını, bu sert akım düşünceyi yaratan zihniyetin şeriat yanlısı oluşunu, Laik Cumhuriyet’e saldırı içerdiğini sonradan fark eder ancak siyasi ve ekonomi kaygılarından dolayı ideolojik şekillenmeden uzak durur.

Dolunay Romanı, başörtü ile türban arasındaki farkı da çarpıcı bir şekilde okuyucuya sunmaktadır. Türbanlı kız sayısının artması, marka, pahalı ayakkabı, çanta makyaj gibi fantezilerin de toplumda yer bulması ilgi çekicidir. Kahraman, gördüğü bu gerçeklik ile hayal kırıklığı yaşar.

Roman aracılığı ile genç kızların ergenlik dönemlerinde çıkış aramak amaçlı, takıldıkları “sohbet evleri” de dolaylı olarak çekici bir izlenim yaratmaktadır.

Oldukça güncel ve anlaşılır bir dille kaleme alınan Dolunay’ı okudukça kitabın sonu sizde merak uyandırır. Oldukça saf ve doğal duygularla yaşama tutunmaya çalışan kahramanı nasıl bir son beklediği merak konusu olur. Kahramandaki, eş cinse olan zaafın farkına varan eşi, her ne kadar okumuş, mühendis bile olsa tepkisi yadsınır durumdadır ve yine kitabın sonlarına doğru bir psikiyatristin, eş cinsellik hakkındaki yorumları okuyucu rahatlatacaktır. Ancak mühendis olan eşin, bu bilimsel gerçeğe rağmen hacı-hoca- muska büyü gibi ritüellere inanması da dikkati çekmektedir.

İnsanın doğasından gelen cinsel isteğin, toplumsal baskı ve dini öğretilerle bertaraf edilmesi, ayıp, günah ve yasak olarak insanın önüne konmasının, insan beyninde yarattığı travmanın oldukça çarpıcı bir romanı olan Dolunay, kadın eşcinselliğin (lezbiyen), erkek eşcinselliğin (gay) hallerinin doğallığına dikkati çekmektedir. Aksi takdirde, romandaki kahramanın sonu gibi bir son, mutsuzluk, çıkmaz, intihar ve benzeri durumlar kaçınılmaz olacaktır.

Zengin aile çocuğu ile fakir aile çocuklarının da toplum içerisinde ki profillerine dokunan yazar, zengin ve muhafazakâr erkek eşlerin evlilik içerisindeki sapmalarını, bu tür erkeklerin ikinci evliliğe yatkın olmasını da kaleme alır. Yazar, roman konusu olan zengin ve muhafazakâr erkek eşlerin, hanımlarına uyguladıkları fiziki ve psikolojik baskı yöntemleriyle topluma ince mesajlar verir. Muhafazakâr erkekler tarafından güzel, okumuş ve türbanlı hanım tercih ediliyor olması da enteresandır.

Dolunay, insan doğasında var olan duygusal, cinsel hazzın önüne geçmek için, kullanılan dini ayet ve hadisleri çarpıcı bir şekilde okuyucuya sunar. Ayet ve hadislerin insan psikolojisi üzerinde oluşturduğu travmalar, okunmaya değerdir. İbadete sarılan birçok insanın, kurtulmaya çalıştıkları suçluluk duygularının olduğu kanaatine varırsınız.

Eşcinselliği bir hastalık, utanılacak, ayıplanacak bir durum olarak algılayan insanlara, öğreti olabilecek, ön yargıları kırabilecek nitelikte olan Dolunay Romanını yazan yazarın psikiyatrist olması da Dolunay’a ayrı bir önem katmaktadır.

“İyi Kul” olma düşüncesiyle kendi iç dünyasından uzaklaşıp, toplumun olurunu almak için derbeder olan bir hayatın romanı olan Dolunay, özellikle genç kitleye hitap edebilecek, ışık tutabilecek, her ne kadar kötü son ile bitmiş olsa dahi nefes aldırabilecek nitelikte bir romandır.

dolunay

Dolunay, Mete S. Cihangir, Roza Yayınevi, İstanbul 2015, 240 s.

İlginizi Çekebilir

baymavislotbarportbetgrand pasha betbahsinebetgarantigrandpashabetmeritbetkareasbet

pod mod