Yazarlar ve Çevirmenlerin Vergi Yükü Kaldırılsın

Türkiye Yayıncılar Birliği, yazarların ve çevirmenlerin gelirleri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması için Maliye Bakanlığı’na bir çağrıda bulundu.

Bir çevirmenin yılda ortalama 3-4 kitap çevirisi yapabildiği takdirde elde edeceği ortalama 15.000 TL’lik gelirden yapılan 5.250 TL tutarındaki vergi kesintisini hatırlatan Birlik, çevirmenin net kazancını 9.750 TL’ye düşürmekte, aylık kazancının da 812,50 TL olduğunu hatırlattı.

Benzer şey yazarlar için de geçerli. Birlik’in açıklamasında “Bir yazarın yılda yaklaşık bir kitap yazabildiği düşünülürse, bu kitaptan elde edeceği ortalama 3.000 TL tutarındaki telif geliri %17 gelir vergisi ve %18 KDV ile toplamda %35’lik yani 1.050 TL’lik bir kesintiye uğramakta ve yazarın net kazancı 1,950 TL’ye düşmektedir” dedi.

Birlik, bu sorunla alakalı olarak kesin çözüm için alınabilecek en iyi önlemin, telif ödemeleri üzerindeki gelir vergisi stopajının ve KDV’nin kaldırılması olduğunu belirtti ve şunları ekledi:

“Pek çok ülkede yaratıcı endüstrilerin gelişebilmesi için fikri ve sınai mülkiyet üzerindeki vergiler sıfırlanmakta veya en düşük seviyeye indirilmektedir. Bunun için, Gelir Vergisi Kanunu ve KDV Kanunlarında bu doğrultuda değişiklikler yapılmalı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmalı, KDV Kanunu’nun 17. maddesine eklenecek bir bent ya da fıkra hükmü ile “Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki telif hakları” KDV’den istisna edilmelidir.”

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamanın kalanında ise şunlara yer verildi:

Basılı kitap ve dergi yayıncılığında en önemli girdi, yazarların telif hakları ve bu haklara ilişkin vergilerdir. Halihazırda yayıncıların telif hakkı ödemelerinde mükellef olduğu %17 gelir vergisi stopajı ve sorumlu sıfatıyla beyan edilen %18 KDV söz konusudur. Bu oranlar yayıncılık sektörünü ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır.

KDV’nin kitap yayıncıları üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması, sağlanan istisna ve indirimlerle daha fazla kitabın basılmasının ve erişime sunulmasının teşvik edilmesi, yayıncılık sektöründe işletmelerin gelişen teknolojiye yatırım yapabilmesinin özendirilmesi ve böylece ülkemiz kültür endüstrisinin ve ekonomisin kalkınmasına, okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanması hedefimiz olmalıdır.

Telif gelirleri üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılması, yayıncılık sektörünün ve kültür endüstrisinin gelişmesi adına yeni eserlerin kültür dünyamıza girişinin önünü açacaktır. Bu konuda mevzuat ve uygulamada gerekli adımların atılabilmesi ve sonuç alınabilmesi için, Maliye Bakanlığı’ndan kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır almasını rica ediyoruz.

İlginizi Çekebilir

baymavislotbarportbetgrand pasha bet