Türkiye Tiyatro Vakfı Kuruldu: “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek”

Çalışmaları bir buçuk yıldır devam eden Türkiye Tiyatro Vakfı 2019’un sonlarında kuruldu. Vakfın Kurucular Kurulu başkanlığına ise Esen Çamurdan seçildi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdüren ve adını ilk kez Enka Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde yapılan “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panelde duyuran Türkiye Tiyatro Vakfı sonunda Aralık 2019’da kuruldu. Ağırlıklı olarak tiyatrocu, oyuncu ve akademisyenden oluşan Kurucular Kurulunun başkanlığına Esen Çamurdan seçildi.

Ana hedef, Türkiye tiyatrosunun ilk ve tek belleğini barındıracak olan Türkiye Tiyatro Müzesini İstanbul’a kazandırmak. Vakıf kuruluş gerekçesini şöyle dile getirmekte; “Başta İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığın sağlanamaması nedeniyle yaşanılan değer yitimi”

Sahipleriyle birlikte yiten, dağılan belgelere ve her türlü tiyatro öğesine (kostüm, dekor çizim ve maketleri, aksesuarlar vb.) sahip çıkmakla işe başlayacak olan Türkiye Tiyatro Müzesi dünden bugüne kalanları araştırmak ve günyüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına alacak. Ayrıca Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının tiyatro kültürünü tüm katmanlarıyla bir araya getirmek ve görünürlüğü sağlamak için de çalışmalar yapılmakta. Geleneksel Türk tiyatrosu da müzede hak ettiği yeri alacak, konuyla ilgili her türlü belgeye ve yaşayan ustalara ulaşmak, bu alanda kapsamlı araştırma ve yayın yapmak öncelikli tasarılar arasında bulunmakta.

Türkiye Tiyatro Müzesi, anlaşılacağı üzere, sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesine zemin hazırlayan, sanatla kültürü birleştiren çağdaş ve dinamik bir kültür merkezi işlevini yüklenecek. Çalışmalarını Türkiye Tiyatro Vakfı’yla eşgüdümlü olarak sürdürecek ve sergileme anlayışında çocuk, genç ve engelli ziyaretçileri de gözetecek. Üstünde önemle durulan bir nokta da, toplumda merak uyandırmak, bilineni yeniden düşündürtmek, ilgi çekmek, bunları yaparken de ders verici havadan kaçınıp ziyaretçinin keyifli bir zaman geçireceği bir alan yaratabilmek.

Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin kültürel zenginliğine önemli katkıda bulunacağı düşünülen Türkiye Tiyatro Müzesi, yalnız yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, sanatçıların vb. değil, turistler için de bir çekim merkezi olmayı hedeflemekte.

İlginizi Çekebilir