Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, ‘Tiyatro Yasası’ İçin Görüşmelere Başladı

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi duyurdu: Uluslararası Çalışma Örgütü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile “Tiyatro Yasası” için görüşmelere başladı.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, bir açıklama yayınlayarak, planlı bir istihdam politikası yürütülmesini sağlayacak “Tiyatro Yasası” için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüşmelere başladığını duyurdu. İnisiyatif, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin açıklaması şöyle:

“Tiyatro sektörü, şimdiye kadar, mevcut mali yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ticari faaliyetlerini sürdürmekle birlikte Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu otoritelerinin yeterli ilgisine ve desteğine mazhar olamayan bir sektör oldu. Özellikle ülkemizde kavram karmaşası nedeniyle faaliyetleri 90 NACE kodu ile sınıflandırılan bu sektör, birçok hibe ve teşvik kalemlerinden de yararlanamıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla sektör gündemini ele alan görüşmelerin yanı sıra önce Bakanlık ve Ticaret Odaları nezdinde birincil olarak tiyatro faaliyetinde bulunan işletmeleri ayrıştırabilmek için NACE kodlarının düzenlenmesi çalışmalarını başlattı. İkinci adım olarak da sektörün tam bir fotoğrafını çekebilmek ve ekonomik büyüklüğünü rakamlarla ortaya koyabilmek için hem kayıt içi ve kayıt dışı kaç tiyatro emekçisi ve kaç tiyatro işletmesinin olduğunu, mevcut tiyatro salonlarının kapasiteleri ve sahip oldukları teknik alt yapıları kapsayan bir envanter çalışması yaptı.

Önümüzdeki günlerde Anadolu’da görünür olamayan amatör ve profesyonel sanatçı ve kumpanyaların yerelde yüklendiği misyonu, gelişimini ve bugünkü durumunu tespite yönelik sözlü tarih çalışmaları ve belgesel filmlerin yapımına yönelik fon arayışına girdi. İnisiyatif, sektöre ilişkin kurumsal hafızanın güçlendirilmesi için bu çalışmaların dijitale aktarılarak arşivlenmesi ve geleceğe kayıt düşülmesi gerektiğini savunuyor.

Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bir ‘Tiyatro Yasası’ hazırlığı yönünde çalışmalarımız başlayacak. Tiyatro Yasası çalışmaları içerisinde bazı meslek gruplarındaki karmaşa ve meslek tanımlarının tam olmamasından bazılarının ise tanımlanmamış, bazı tanımların da birbirinin içine girmiş olmasından kaynaklanan sıkıntılarımız bulunuyor. Ekonomik ve sosyal sıkıntılara kalıcı çözümler arayışında olan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi bu aşamada, öncelikle ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek amacıyla faaliyette bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Türkiye Ofisi’nden görüş aldı. Ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İŞ-KUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüşmelere başladı.

İnisiyatif, görüşmeleri ilgili kamu kurumları temsilcilerinin nezaretinde AB Proje Danışmanı Ezgi Ülkü Aykut’un kolaylaştırıcılığında yürütüyor. Sektörün tüm paydaşlarının da Türkiye’de tiyatro disiplininin gelişmesi ve sektörün kalkınması için yürütülen bu çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.”

İlginizi Çekebilir