Sir Roger Penrose’tan Evrenin Yeni Fiziğinde Moda, İnanç ve Fantezi

İngiliz matematiksel fizikçi Sir Roger Penrose’un kaleme aldığı Evrenin Yeni Fiziğinde Moda, İnanç ve Fantezi Alfa Yayınları’ndan çıktı. Çeşitli ödüllerin sahibi ve dünyanın en tanınmış fizikçilerinden Roger Penrose, bu kitabı ile uçlardaki konuların bağlantılarını ortaya koyuyor.

Modaya uygun fikirlerin, körü körüne inancın ya da fantezinin evreni anlamaya yönelik bilimsel araştırmada ne işi olabilir ki? Roger Penrose, fiziğin en-uç sınırlarında çalışan araştırmacıların, herkes gibi, modaya uygun eğilimlere, dogmatik inanışlara ve hayal ürünü şeylere kapılabildiğini ileri sürüyor. Bu kışkırtıcı kitapta Penrose moda, inanç ve fantezinin, sicim kuramı, kuantum mekaniği ve kozmolojide, bugünün araştırmacılarını nasıl baştan çıkardığını tartışıyor, hatta onların çalışmalarını ironik bir biçimde nasıl şekillendirdiklerini betimliyor. Bir kuramın modaya uygun doğasının onun inandırıcılığını değerlendirmemize gölge düşürebileceği uyarısında bulunuyor, hatta evrenin kökenleri hakkındaki güncel fantastik fikirlerin ardında daha doğal bir gerçekliğin yatabileceğini tartışıyor.

“Fizik geçen yüzyılda sıkıntılı bir çıkmaza girmişti. İki kuramın ‒kuantum mekaniği ve genel görelilik‒ büyük ölçüde doğru olduklarına inanılmıştı. Fakat onlar temel açılardan birbirleriyle çelişir; her ikisi de tam doğru olamaz. Önde gelen fizikçilerden Roger Penrose, Evrenin Yeni Fiziğinde Moda, İnanç ve Fantezi kitabında bu problemi ele alıyor. Entelektüel olarak olağandışı olduğu kadar da saygın olan Penrose… burada bu iki kuramın uzlaştırılabileceği bazı yeni yollar aramayı göze almaktadır.”

–Wall Street Journal

İlginizi Çekebilir