Şiir Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde Olcay Akyıldız ve Murat Gülsoy tarafından yayına hazırlanan Şiir Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar kitabı Temmuz 2019 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Üç bölüme ayrılan kitabın ilk yazıları Nâzım Hikmet’in son dönem şiirlerine odaklanıyor. Nâzım’ın tiyatro ile ilişkisinin şiirlerine etkisini ele alan Veysel Öztürk’ün “Gerçekçi Şiire Lirik Öz: Nâzım Hikmet’in Son Şiirlerinde Lirizm ve Melankoli” başlıklı yazısı Nâzım’ın son dönem şiirlerindeki değişimi ve lirizmin dönüşümünü Sovyet tiyatrosunun etkisi üzerinden değerlendiriyor. Erkan Irmak’ın “Majörler Tükendi, Minörlere Yolculuk: “Saman Sarısı”nda Ses ve Yol” başlıklı ikinci yazı ise bu dönem şiirleri arasında en öne çıkan “Saman Sarısı”nı ele alıyor.

Kitabın ikinci bölümü Nâzım Hikmet’in çok yönlü bir sanatçı oluşuna ve farklı türlerdeki üretimine odaklanan yazılardan oluşuyor. Murat Gülsoy Jokond ile Si-ya-u kitabını incelerken tartışmasını Nâzım’ın resimle olan ilişkisi ile bağlantılı olarak yürütüyor. Fakiye Özsoysal ve Esra Dicle, Nâzım Hikmet’in uyarlama oyunlarını ele alırken, Oğuz Makal şairin sinemadaki macerasını anlatıyor yazısında. Bu bölümdeki yazılar farklı türlerin etkileşimlerini de ortaya koyarak Nâzım’ı okura farklı çehreleri ile tanıtmayı ve türler arası ilişkileri tartışmaya açmayı hedefliyor.

Kitabın son kısmı ise Nâzım Hikmet’in Türkçe şiire etkisi meselesi etrafında şekillenen ve birbiri ile konuşan üç makaleden oluşuyor. Bu bölüm bir yandan şairin etkisi hakkında doğrudan kendi şiirleri üzerinden yorum yapan şairlere yer verirken, diğer yandan da Nâzım Hikmet’in edebiyat tarihinde ele alınış biçimlerini ortaya koyarak Nâzım etkisi meselesini şairin ideolojik ve estetik yönleriyle bir arada tartışmaya açıyor.

İçindekiler

Şairin Yolculuğu: Nazım Hikmet’in Son Şiirleri

Gerçekçi Şiire Lirik Öz: Nâzım Hikmet’in Son Şiirlerinde Lirizm ve Melankoli, Veysel Öztürk

Majörler Tükendi, Minörlere Yolculuk: “Saman Sarısı”nda Ses ve Yol, Erkan Irmak

Şairin Dünyası: Nâzım’da Türler Arası Etkileşim

Jokond ile Si-Ya-U’nun Geçmişten Geleceğe Uzanan Macerası, Murat Gülsoy

Nâzım Hikmet’in Uyarlama Oyunlarında Deneysellik ve Düşünsel Model Tasarımı, Fakiye Özsoysal

Kadınların Savaşı’ndan Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış, Esra Dicle

Nâzım’ın Sinemadaki Serüveni ya da Kalem  Kameralı Dünyası, Oğuz Makal

Şairin Etkisi: Türkçe Şiirde Nâzım Hikmet Etkisi ve Tartışmaları

Gerçekçilik ve Kavgacılık: Nâzım Hikmet’in 1960’lar Türkiye Sosyalist Şairleri İçin Önemi, Kenan Behzat Sharpe

Nâzım Hikmet, İkinci Yeni’ye Tokat Attı mı?, Yalçın Armağan

Günümüz Türk Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi: Bir Sözlü Tarih Projesi, Zeynep Uysal, Murat Gülsoy

İlginizi Çekebilir