Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik

Eric R. Kandel tarafından kaleme alınan “Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik” adını taşıyan kitap Koç Üniversitesi Yayınları tarafından okurla buluştu. Nobel Ödüllü yazar yeni kitabında, bilimin bir sanat eserini deneyimleme ve anlamlandırmadaki etkisini sorguluyor. Hafızanın nörobiyolojik temellerini ortaya koyan çalışmalarını bu kez sanata uygulayan Kandel, öznel dünyalarını renk, biçim ve ışığa damıtan modern sanatçıların nörobilimsel analizini yapıyor.

Resim sanatının Turner, Monet, Kandinsky, Schoenberg ve Mondrian’ın eserlerinden Pollock, de Kooning, Rothko, Louis, Turrell ve Flavin’in soyut dışavurumculuğuna ulaşmak için nasıl bir indirgemeci yaklaşım içinde olduğunu ayrıntılarıyla aktararak bu yolculuğun sonunda Katz, Warhol, Close ve Sandback’in eserlerini analiz ediyor. Modern sanat eserlerinin renkli reprodüksiyonlarının yanı sıra beynin büyüleyici çizimlerini de içeren kitap, bilim ve sanatın ortak kaygılarına ve birbirlerini nasıl aydınlattıklarına ilişkin bir rehber sunuyor.

İlginizi Çekebilir