Ferdinand Tönnies’in “Cemaat ve Cemiyet”i Türkçede

Alman düşünür Ferdinand Tönnies “Cemaat ve Cemiyet”te, topluluk ile toplum kavramlarını karşılaştırmalı olarak anlatıyor.

Türkiye’de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları’nın okura sunduğu eserde Tönnies, bu iki kolektif yaşam düzeninden ilkinin temel iradeyle şekillenip inanç ve örf tarafından geliştirildiğini, ikincisinin ise akılcı irade vasıtasıyla uzlaşmaya dayalı olduğunu, yasalarla da koruma altına alındığını söylüyor.

Sosyoloji disiplinin kurucularından Alman düşünce adamı Ferdinand Tönnies, “Cemaat ve Cemiyet” isimli kitabında, çalışmasına adını veren bu iki kavramı geniş bir perspektifte değerlendiriyor. Tönnies, beraberlik duygularının kök saldığı cemaatlerde “topluluk” ruhunun, bireyselliğin ön plana çıktığı cemiyetlerde “toplum” anlayışının kabul gördüğünü söylüyor.

Türkiye’de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlanan, çevirisini Emre Güler’in yaptığı kitapta Tönnies, kavramları modern dünyaya geçiş ekseninde analiz ediyor; adaptasyonun nedenleri ve sonuçlarını değişen yaşam koşulları ile farklılaşan ilişkilerle beraber yorumluyor.

132 Yıl Sonra Türk okurla buluştu

Günümüzden 132 yıl önce kaleme alınan çalışma, yazımında diyalektik yöntemin benimsendiği iç içe geçen üç kitaptan oluşuyor. İlk kitapta topluluk ve toplum teorileri aktarılıyor. İkinci kitapta karşıtlıklarıyla insan iradesi ve dönüşümü, üçüncü kitapta da mülkiyet kavramı doğrultusunda hukuki yapılar ile toplumsal yaşayış biçimleri açıklanıyor. Tönnies, tüm bunları ortaya koyarken Immanuel Kant, Thomas Hobbes ve Baruch Spinoza gibi önemli düşünürlerin görüşlerinden besleniyor.

İlginizi Çekebilir