Contemporary İstanbul: Korona Günlükleri Karnavalı

Hastalığın asla bir hastalık olmadığını, metafor olduğunu biliyoruz. Pandemiler, epidemiler de öyle. Orta çağdan beri devam eden en önemli toplumsal gerçeklerden biri bu: salgın hastalıklar.

Modernleşme biraz da salgın hastalıkların sonunda ortaya çıktı. Modernliğin bu konuda aldığı önlemlerin hayatımız üstünde olumlu yanları da var olumsuz boyutları da. Hastanelerin, koruma önlemlerinin, kaçınma yöntemlerinin hayatımıza kısıtlamalar, onları uygulamanın da sıkı düzenler getirdiği bir gerçek.

Geride bıraktığımız 20. Yüzyıl dahi büyük salgınlara tanıklık etti. 21. Yüzyılda tıp bilimlerinin bunca ilerlediği bir çağda bir salgın hastalığı itiraf edelim ki beklemiyorduk. Ama geldi ve çok sert bir şekilde hayatımızı ikiye böldü. Bazı toplumlarda 10 aydan fazla süredir, bizde ise 7 aydır bambaşka bir dünyanın içinde yaşıyoruz.

Dahası var: koruma yöntemleri devleti soyut bir varlık olmaktan çıkardı. Devlet bir kere daha tüm hegemonyasıyla yaşantımızı denetlemeye başladı. İnsan ilişkileri koptu. Toplum pandemiye bağlı olarak yeni sorunlar yaşıyor ve eski sorunların büsbütün ağırlaşmasını gözlemliyor.

Ama bir de direniş var. İnsan direnen bir varlık. Direnmek bir bilinç gerçeği. İnsan bilinci oranında direniyor. Biz de korona günlerinde gücümüz ölçüsünde direndik.

Baştan beri biliyoruz ki, sanat bir direnme aracı ve yöntemidir. İnsanlık binlerce yıldır sanat üreterek direniyor. Bu defa da öyle oldu. Hepimiz kapanmış, hatta kendimize de kapalı hayatımızda sanat üreterek direndik. Direnerek var oluşumuzu doğruladık.

Sanatı evlerimizde, çekildiğimiz kıyı kentlerinde, gizli atölyelerimizde, hiç olmazsa içimizde ürettik. Şimdi onları ötekini zorunlu olarak gereksinen, sivil, çoğulcu, katılımcı, kuralları, sınırları aşan bir karnaval duygusuyla bir şenlikte bir araya getiriyoruz.

Neşenin, sevincin en güçlü direnme aracı olduğunu bilerek.

Sanat daima Diyonizosun çocuğudur!..

SERGİ

Sanatçılar: Suat Akdemir, Deniz Aktaş, Ansen, Sırma Doruk, Genco Gülan, Seydi Murat Koç, Sıtkı Kösemen, Sinan Logie, Onur Mansız, Seçkin Pirim, Gülin Hayat Topdemir, Hande Varsat

Küratör: Hasan Bülent Kahraman

19 Aralık 2020 – 22 Ocak 2021

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Ve Sergi Sarayı

İlginizi Çekebilir