Bir Düşünce Yolculuğu “Hayat Yaşamaya Değer”

Ünlü düşünür André Comte-Sponville ile yapılan uzun bir söyleşiden oluşan Hayat Yaşamaya Değer’de düşünür, felsefenin en temel sorularından doğruluk, etik, ahlâk, değer gibi kavramlara değerken, okuru da hayatı kavrayış meselesi üstünden bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. Hayat Yaşamaya Değer, hayatı sevmeye adanmış bir hayatın yaşamaya değer olduğunu dile getiren, felsefecinin kendini ortaya koymaktan çekinmediği bir “hayat risalesi”.

“…söz konusu olan öncelikle insanlık olarak, birlikte, insanca yaşamak, aynı zamanda diğer tüm canlılarla, özellikle de acı çeken canlılarla birlikte iyi bir yaşam sürmektir. Montaigne bir kez daha mükemmel bir şekilde ifade ediyor: ‘Bizi yalnızca canlı bir yaşama ve duyguları olan hayvanlara değil, ağaçlara ve bitkilere de bağlayan bir insanlık ödevi söz konusu. İnsanlara adalet borçluyuz; diğer canlılara da şefkat ve saygı…’”

Kitaptan…

Ünlü düşünür André Comte-Sponville’in daha önce Büyük Erdemler Risalesi, Cinsellik, Aşk ve Ölüm, Kapitalizm Ahlaki Midir? adlı kitaplarını yayımlayan İletişim Yayınları, bu kez de Hayat Yaşamaya Değer’i Türkçeye kazandırıyor.

Comte-Sponville’le yapılan uzun bir söyleşiden oluşan bu metinde düşünür, felsefenin en temel sorularından doğruluk, etik, ahlâk, değer gibi kavramlara değerken, okuru da hayatı kavrayış meselesi üstünden bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor.

Büyük Erdemler Risalesi ile geniş bir okur kitlesine ulaşan André Comte-Sponville, bu defa Hayat Yaşamaya Değer ’de entelektüel gelişimini, düşüncesinin köşe taşlarını, yalın bir üslupla anlatıyor.

François L’Yvonnet’nin yönlendirmesiyle ilerleyen bu uzun söyleşi, sorular soran ve yanıt arayışının hiç bitmeyeceğini gözler önüne seren özgün bir felsefecinin yaşam güzergâhını sunuyor.

Söyleşi, günümüz dünyasını, dahası yaşama sanatını anlamaya yönelik bir rehber aynı zamanda.

Kendini Epikuros tarzı bir materyalist, Spinoza tarzı bir rasyonalist ve Montaigne tarzı bir hümanist olarak tanımlayan Comte-Sponville, bu kitapta her birimizi ilgilendiren, mutluluktan umutsuzluğa, hakikatten bilgeliğe, aşktan siyasete, ateizmden maneviyata pek çok konuyu kendi üslubunca, açık ve samimi bir biçimde irdeliyor.

Hayat Yaşamaya Değer, dilinin arılığı ve sadeliğiyle; doğruluk, etik, ahlâk, değer gibi çok temel felsefi kavramları ele alışındaki yalınlıkla, yazarın felsefeden beklentisinin de bir yansıması: Hayatı anlamak ve ona değer katmak…

Hayat Yaşamaya Değer, hayatı sevmeye adanmış bir hayatın yaşamaya değer olduğunu dile getiren, felsefecinin kendini ortaya koymaktan çekinmediği bir “hayat risalesi”.

Hayat Yaşamaya Değer, Andre Comte-Sponville, Çev.: Ercüment Tezcan, İletişim Yayınları, 408 s.

İlginizi Çekebilir