Arter Araştırma Programı’nın 2020-2021 Dönemi İçin Başvurular Başladı

Çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlayan Arter Araştırma Programı’nın yeni dönemi için başvurular başladı. Programın Ekim 2020–Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönemi için başvuruların, 19 Temmuz Pazar günü saat 18:00’e kadar e-posta ile aap@arter.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvuru koşulları ve değerlendirme süreci hakkında ayrıntılı bilgiye arter.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Arter Araştırma Programı, çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Arter Araştırma Programı’nın ikinci dönemi Ekim 2020–Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Program, ortak bir müfredatın oluşturulması, değerlendirme toplantıları ve kişisel mentörlük üzerinden ilerleyerek, katılımcılar tarafından üretilecek bir yayınla tamamlanacak.

Süreç odaklı bir yapıya sahip olan program, 2019–2020’de gerçekleşen ilk döneminde davet edilen katılımcıların, program yürütücülerinin ve kurumdaki iştirakçilerin işbirliğinde oluşan deneyim ve önerilerle şekillendi. Programın, her yıl edinilen deneyimler ve katılımcılarının katkılarıyla evrilmeye devam etmesi planlanıyor.

Arter Araştırma Programı’na, çağdaş sanat alanında farklı pozisyonlarda (sanatçı, küratör, araştırmacı, eleştirmen vb.) üretenler veya çalışma alanı çağdaş sanatla kesişen farklı disiplinlerden kültür üreticileri; kendi araştırmasını yürütme ve yönlendirme tecrübesi olan; birlikte düşünmeyi bir araştırma aracı olarak benimseyen kişiler başvurabiliyor. Başvuruların 19 Temmuz 2020 Pazar günü saat 18:00’e kadar, aap@arter.org.tr iletilmesi gerekiyor.

En az ikisi İstanbul dışından olmak üzere sekiz katılımcının yer alacağı Arter Araştırma Programı’na şehir dışından katılan iki kişi için Arter’in misafirhanesinde konaklama imkânı sağlanıyor.

Arter Araştırma Programı 2020-2021 dönemi açık çağrı detaylarına ve başvuru koşullarına arter.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgi için: arter.org.tr

Adres: Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul

Tel: 0212 708 58 00

Açık Çağrı: Arter Araştırma Programı 2020–2021

Arter Araştırma Programı, çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Ortak Müfredat

Ortak müfredat, farklı disiplinlerden araştırmacıların bilgi, deneyim ve yöntemlerini paylaşacağı seminer ve atölye çalışmalarından oluşacak. Bu müfredatın ortak bir tartışma zemini ve kavram dağarcığı oluşturması amaçlanıyor.

Müfredatın ilk iki ayı, katılımcıların bireysel çalışma alanları dikkate alınarak program yürütücüleri tarafından yapılandırılacak. Bu süreçte, katılımcıların birbirlerini tanımaları ve ortak ilgi alanlarını keşfetmelerinin ardından müfredatın beraberce şekillendirilmesi planlanıyor.

Değerlendirme Toplantıları

Değerlendirme toplantılarıyla katılımcıların bireysel araştırma projelerine dair bir tartışma zemini oluşması amaçlanıyor. Program süresince üç kez gerçekleştirilecek toplantılar, katılımcıların kendi araştırma ve üretim süreçlerine ilişkin sunumlarını ve diğer katılımcıların sunumları üzerine verecekleri geribildirimleri kapsayacak. Program yürütücüsü Merve Ünsal, program koordinatörü İz Öztat ve davet edilen misafir yürütücülerin de geribildirimleriyle katkı sağlayacakları değerlendirme toplantılarında, eleştirel diyaloğu yapılandırırken kırılganlıkların paylaşılabileceği, karşılıklı cömertlik ve dayanışmacı dinamiklerle şekillenen bir ortam oluşturmanın imkânları araştırılacak.

Kişisel Mentörlük

Arter Araştırma Programı yürütücüsü Merve Ünsal, her katılımcının araştırma ve üretim sürecini desteklemek amacıyla kişisel mentörlük sağlayacak. Bu bağlamda, Merve Ünsal’ın katılımcılarla her ay bireysel buluşmalar gerçekleştirmesi planlanıyor.

Yayın

Arter Araştırma Programı sürecinde oluşan diyaloglar ve bireysel araştırma projelerinin yön verdiği bir yayın yapılacak. Mayıs 2021 tarihinde tamamlanması planlanan yayın, bir öğrenme süreci olarak yapılandırılarak, ortak müfredat kapsamında programlanan içeriklerle desteklenecek. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak yayın aracılığıyla katılımcıların editör, çevirmen ve tasarımcılarla çalışma süreçlerine dahil olması amaçlanıyor.

Kimler Başvurabilir?

Çağdaş sanat alanında farklı pozisyonlarda (sanatçı, küratör, araştırmacı, eleştirmen vb.) üretenler veya çalışma alanı çağdaş sanat ile kesişen farklı disiplinlerden kültür üreticileri; kendi araştırmasını yürütme ve yönlendirme tecrübesi olan; birlikte düşünmeyi bir araştırma aracı olarak benimseyen kişiler başvurabilir.

Arter Araştırma Programı katılımcılarının yukarıda belirtilen tüm süreçlere katkı yapmaları ve program dahilinde düzenlenen buluşmalara düzenli olarak katılmaları beklenmektedir. Buluşmalar, hafta içi saat 18:00 sonrasında ve Pazar günleri gerçekleştirilecektir. Başvuru sahipleri bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Arter Araştırma Programı’na sekiz kişi kabul edilecektir. Buluşmaları İstanbul’da gerçekleşecek programa, en az iki katılımcı şehir dışından başvuranlar arasından seçilecektir. Program dili Türkçedir.

Sunulan İmkânlar

 • Program kapsamında üretilen içerikler ve yayına yapılan katkı karşılığında her bir katılımcıya 5.000 TL şerefiye/bireysel üretim bütçesi;
 • Program yürütücüleri ve katılımcılar tarafından yapılandırılacak ortak müfredat bütçesi;
 • Yayın üretim bütçesi ve altyapısı;
 • Program yürütücüsü Merve Ünsal’ın sağlayacağı mentörlük desteği;
 • İstanbul dışından katılan iki kişi için Arter’in misafirhanesinde konaklama imkânı (İki kişinin birlikte yaşayabileceği, Etiler semtindeki apartman dairesinin aylık giderleri Arter tarafından karşılanacaktır; yaşama masrafları katılımcılara aittir);
 • Arter Atölye’de öncelikli kullanım hakkı; Arter Kütüphanesi’nden kitap ödünç alma hakkı ve bireysel araştırma projeleri için ihtiyaç duyulan yayınların kütüphane koleksiyonuna eklenmesi; program süresince geçerli olmak üzere Arter’in ücretli programlarında, Arter Kitabevi’nde ve Bistro by Divan’da öncelik ve indirimler sağlayan Arter Beraber Dost Üyeliği.

Başvuru

Başvuru için, aşağıda belirtilen belgeleri 19 Temmuz 2020, saat 18:00’e kadar aap@arter.org.tr e-posta adresine iletiniz. Tüm belgelerin tek bir e-posta ile PDF formatında ve 10 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde e-posta eklentisi olarak gönderilmesi gereklidir. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Arter Araştırma Programı’na neden katılmak istediğinizi, program kapsamında yoğunlaşmak istediğiniz konu ve araştırma yöntemlerini özetleyen metin (en fazla 500 kelime).

o İstanbul dışından yapılacak başvurularda, Arter’in sunduğu konaklama imkânından faydalanmak isteyenlerin ilgili talebi bu özet metin kapsamında belirtmeleri gerekmektedir.

 • Pratiğinizi ve üretiminizi yansıtan üç sanat yapıtı veya alanınıza özgü üç çalışmanızı içeren portfolyo:

o Portfolyoda video ve ses içerikleri için çevrimiçi bağlantı verilebilir. Bu içeriklerin, indirilmeden internet üzerinden deneyimlenebilmesi gerekmekte ve her birinin 3 dakikayı geçmeyecek şekilde alıntılanması önerilmektedir.

o Portfolyoda yer alan metinsel içeriklerin, her biri 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde alıntılanması önerilmektedir.

 • İletişim bilgilerinizi içeren özgeçmiş (en fazla 500 kelime)

Değerlendirme Süreci

Başvurular aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde iki aşamada değerlendirilecek. Birinci aşama, Arter ekibinden Merve Ünsal, İz Öztat, Eda Berkmen ve Arter Araştırma Programı 2019–2020 katılımcılarından Gizem Karakaş, Sarp Renk Özer ve Nora Tataryan tarafından başvuru içeriği esas alınarak tamamlanacak. Birinci aşamanın sonunda belirlenen kişilerle 30-31 Temmuz tarihlerinde Merve Ünsal, İz Öztat ve Eda Berkmen tarafından yapılacak çevrimiçi görüşmeler sonucunda, programa katılacak sekiz kişi belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Arter Araştırma Programı’nın sunduğu imkânlarla kendi araştırma ve üretim süreçlerine faydalı olabilecek şekilde ilişkilenme potansiyeli;
 • Araştırma sürecini yapılandırma ve üretimde yetkinlik;
 • Birlikte düşünmeye ve öğrenmeye istekli olma;
 • Araştırma konuları, yöntemleri ve pratikleri birbirini besleyebilecek kişileri bir araya getirmek.

COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında, Arter Araştırma Programı’nın bazı buluşmaların çevrimiçi ortamda gerçekleşebileceği ve program tarihlerinin aynı kalacağı öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir