Unutma ve Hatırlama Arasında Arter’de

Kevser Güler ve Marina Papazyan, Saat Kaç? sergisinde yer alan yapıtların ilişkilendiği imgeler, sorular ve önerileri, Türkiye edebiyatından seçtikleri metinlerle bağlantılandırarak yorumlayacak. Bu anlatılar içinde hem bireysel yaşamlarda, hem Türkiye toplumu bağlamında, hatırlama ve unutma arasında özgürlük ve sorumluluğu anlama biçimlerine, ve bu biçimlerin öngördüğü şimdi ve gelecek tahayyüllerine dair birlikte düşünmeyi arzu ediyorlar. Atölye çalışması Kevser Güler, Marina Papazyan ve katılımcıların seçtiği metinlerin birlikte okunması ve Saat Kaç?’ta odaklanılan eserleri yorumlayan süreçlerden oluşacak.

Kevser Güler, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde lisans ve Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali ekibinde görev alan Kevser, 2014 yılından bu yana Arter koleksiyonu üzerine araştırma yapıyor ve aynı zamanda küratörlük çalışmalarına devam ediyor.

Marina Papazyan, 2018’de Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam) Güzel Sanatlar lisans bölümünden mezun oldu. Buluntu imajlar ve belgeleri topladığı, tasnif ettiği ve seslendirdiği işlerinde, incinebilirlik ve yas konularını çalışıyor. Son yıllarda, kendi bedeni ve ailesini odağına alarak, hayatta kalma ve yok olma süreçlerine odaklandı. Güncel üretimini, bir aradalık ve geçirgenleşmenin doğurduğu güçlükler üzerine yazdığı kurmaca metinler oluşturmakta.

9 Şubat Pazar 2020

14:00 – 17:00

ARTER

İlginizi Çekebilir