Türker Armaner’le Travma Karşısında Filozoflar Ne Yaptı?

Bu seminerler, tüm insanları etkileyen travmalar karşısında filozofların nasıl bir tavır aldığını konu edinecek. Bir travma yeryüzünün tümünü ilgilendirdiğinde, dünyanın eskisi gibi kalması, yaşananların yok sayılması, etkisinin zaman içinde kaybolması mümkün olmayacağı için, başka bir kavramsallaştırmanın geliştirilmesi, yeni düşünsel gereçlerin kullanılması; “dünya”nın travma öncesinden farklı biçimde temsil edilmesi de kaçınılmaz olmuştur.

İçinde bulunduğumuz, yüzleşmek zorunda kaldığımız, gündelik hayatımızı tümüyle belirleyen “Pandemi” sürecine dair bir yargıda bulunmak için henüz çok erken… En azından şu söylenebilir: Doğal afetler, savaşlar, üretim etkinliklerindeki, siyasi sistemlerdeki dönüşümler gibi, Covid-19 salgını da tarihte iz bırakacak bir etkiye sahip.

1 Kasım 1755’de Lizbon’u yerle bir eden, ardından gelen tsunamiler ve yangınlarla on binlerce kişinin ölümüne yol açan deprem, Avrupa’daki en büyük doğal yıkımlardan biri oldu. Hayatı boyunca Königsberg’de yaşayan Immanuel Kant, bu felaket üzerine Ocak 1756’dan başlayarak Wöhentliche Königsbergische Frag –und Anzeigungs- Nachrichten’de bir dizi makale yayınladı. İlk seminerin konusunu bu oluşturacak.

İkinci “travma”, on sekizinci – on dokuzuncu yüzyıllarda başlayıp günümüze dek uzanan bir dönüşüme, sanayileşme sürecine ayrıldı. Seri üretim, makineleşme, burjuvazinin güçlü bir aktör olarak tarih sahnesine çıkışı, mülkiyetin el değiştirmesi, iş kollarındaki bölünme, ücretli emek… İkinci seminerde bunların -ve başka pek çok konunun- izleri, Karl Marx’ın Kapital ve Grundrisse metinleri, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm’ü başta olmak üzere bazı temel yapıtlarda sürülecek.

Bu seminer dizisinin son “travma”sı, Faşizm, Nazizm ve İkinci Dünya Savaşı… Çok geniş bir literatürü kapsayan bu konunun başlangıç noktası, Theodor W. Adorno’nun Minima Moralia’sındaki “Kötü Yoldaş” başlıklı denemesinin son cümlesi olacak: “Faşizm, çocukluğun karabasanını gerçekleştirmiştir.”

10-17-24 Kasım 2020

19:30-21:30

Online, Zoom

(3 hafta, haftada 2 saat, toplam 6 saat)

Gümüşlük Akademisi

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir