Türker Armaner’le Savaş, Barış ve Felsefe

“Dünya küre biçiminde olduğu için insanlar onun üzerinde sonsuz bir şekilde dağılamazlar; eninde sonunda yan yana bulunmaya katlanmak zorundadırlar.”

Immanuel Kant’ın 1795 tarihli Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme başlıklı metninde yer alan bu alıntı; devlet oluşturmaya yönelik “siyasi birlik” düşüncesini olduğu kadar, egemen devletlerin “sözleşme” çerçevesinde bir araya gelmesini, bu sözleşmenin bozulmasını, yönetim şekillerini, aklın bu süreçlerdeki işlevini, tüm bu süreçlerin tarih içindeki dönüşümünü açıklayıcı niteliktedir. Adaletin ve mülkiyetin doğal hukuk/pozitif hukuk ayrımında oluşturduğu gerilim, savaşın bir “hak” olup olamayacağı, tarihte bir “nedensellik” ilişkisi kurmanın imkanı, “barış”ın hangi koşulları gerektirdiği, bu seminerlerde felsefe çerçevesinde tartışılacak temel konular arasındadır.

Gümüşlük Akademisi, Bahçe

13-14 Temmuz 2017 (13.30-16.30)

Detay: http://www.gumuslukakademisi.org/

İlginizi Çekebilir