Türkçe Feminist Edebiyata Ulusötesi Bakışlar

Bu atölyede, feminist edebiyat teorisi etrafında, edebiyat kurumuna eleştirel bir gözle bakarken, Türkçe feminist edebiyatı, ulusal sınırların ötesinde dünya edebiyatı içerisinde konumlandıracağız.

Bu bağlamda 19. yüzyıldan günümüze Avrupa ve Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş kadın yazarların yapıtlarını karşılaştırarak değerlendireceğiz.

  1. Gün

Edebiyat Nedir? Feminizm, Feminist Edebiyat Eleştirisi Nedir?

Kadın Feminist Bilinçle Okumaya Başlarsa: Simone de Beauvoir (İkinci Cins), Kate Millett

(Cinsel Politika); Sandra M. Gilbert, Susan Gubar (Tavanarasındaki Deli Kadın)

Kadın Yazarsa: “İmge”den “İmleyen”e Dönüşüm; ‘Evdeki Melek’i Öldürmek: Virginia

Woolf (“Kadınlar İçin Meslekler”; Kendine Ait Bir Oda)

Yeni Bir Dil Arayışı: Dişil Dil “Écriture Féminine”: Hélène Cixous (“Medusa’nın

Kahkahası”)

Ulusötesi (Transnasyonal) Feminist Yöntem ve Edebiyata Ulusötesi (Transnasyonal)

Yaklaşım

  1. Gün

Avrupa/Osmanlı Kadın Hareketinin Tarihsel Bağlamı

Kadınların Ataerkil Başkaldırışlarından Doğan Edebiyat; Kadınlar Aşk’ı Yazarsa:

Jane Austen, Gurur ve Önyargı, Charlotte Bronte Jane Eyre, George Sand Indiana. Fatma Aliye (1862-1936), Muhadarat Histerinin Alanından Kadın Aklın Egemenliğine: Aşkımdan Ölmüyorum!

Halide Edip Adıvar (1884-1964), Handan

Suat Derviş (1905-1972): Gönül Gibi Aşkın Bin bir Hali: Karanlıkta Kalan Ulvi ve Kudretli Küçüklükler

1950’lerden 1980’lere Avrupa/Türkiye’de Kadın Hakları mücadelesi Dünyada Erken Bir Dişil Edebiyat, Türkçenin Feminist Hali:

Leyla Erbil (1931- 2013): Medusa ile Yüzleşme, Abis’e Yolculuk

Sevgi Soysal (1936-1976): Tante Rosa I Love You; Dişil Kahkahanın Zaferi

Seminere Katılmadan Önce Öneri Okuma Listesi :

Jane Austen, Gurur ve Önyargı

Charlotte Bronte, Jane Eyre

George Sand, Indiana

Fatma Aliye- Muhadarat

Halide Edip Adıvar- Handan

Suat Derviş- Gönül Gibi

Leyla Erbil- Hallaç

Sevgi Soysal- Tante Rosa- Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu

Senem Timuroğlu

1-2 Eylül, 10:30-13:30

Gümüşlük Akademisi, Bahçe

Kayıt: http://www.gumuslukakademisi.org/

İlginizi Çekebilir