Temel Kavramsal Çerçevesi ve Konu-Sorun Alanıyla Zihin Felsefesi

Felsefenin zihni aydınlatma girişimi olarak zihin felsefesi, başlarda “ruh”a, daha sonraları “zihin”e, günümüzde de daha çok “bilinç”e odaklanmış bir soruşturma alanı olup öncelikle bunlar ve “beden” arasındaki ilişkiyi ya da farklılığı/ayrımı konu edinmiş, böylece de iki ana zihin yaklaşımı olan düalizmi ve materyalizmi geliştirmiştir. Geleneksel zihin felsefesinin bu yaklaşımları zihnin metafiziği/ontolojisi ile ilgiliyken çağdaş zihin felsefesinin zihnin varlığına ilişkin konuları zihnin epistemolojisi bağlamında yani zihnin bilin(ebil)mesi üzerinden sorguladığı görülmektedir.

Ücretsiz olan etkinliğe katılım davetiyelidir.

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.

Davetiyesiz katılım sağlanamayacaktır.

Davetiyeler, etkinlik tarihinden bir hafta önce TESAK Danışma’dan temin edilebilir.

Söyleşi

Tarih: 14 Nisan 2018

Saat: 10:00

Mekan: Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi

Konferans Salonu

Kadıköy Belediyesi – İMEV – Maltepe Üniversitesi

TESAK Felsefe Söyleşileri

Konuşmacı: Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy

İlginizi Çekebilir