Tekin Ateş’le Doğayı Yeniden Düşünmek

Çevre sorunları orantısız artışla bir tehdit haline geldikçe, bu sorunlar bağlamında düşünebilmenin ve bazı sonuçlar çıkarabilmenin felsefece olanaklılığı özellikle 20.Yüzyılın ikinci yarısından sonra tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmalar; bazı kavramların ve ekolojik yaklaşımların doğmasına sebep olmuştur.

Ekolojik krizin dalga boyu genişledikçe, krizin odağındaki insan üzerinden, insan-toplum-doğa kurgusunun yeniden yapılandırılması zorunlu hale gelmiştir. Felsefenin insan sorunu dışında, ilgilendiği diğer tüm sorunlar da,  sonuçta dönüp dolaşarak insan ve değerlerine bağlanmaktadır. Çevre sorunları,  insanın bütün yapıp-etmelerinin en sonunda kendisine döndüğünü gösteren başlıca örneklerden biridir. Seminer boyunca bu sorunun kaynaklarına yakından bakılacaktır. Bazı temel kavramlar aydınlatılacak ve “insanın dünyadaki yeri, anlamı, doğayla olan bağı nedir?” temel sorusu ekseninde bir tartışma yürütülecektir.

Konu başlıkları:

İnsan-doğa anlayışları

Doğa felsefesinden insan felsefesine

Felsefi Antropoloji bağlamında insan-doğa ilişkileri

İnsan-doğa ilişkisi olarak ekoloji

İnsan-Çevre ilişkisinin bir sonucu: İnsanlaştırma

Felsefi Antropoloji bağlamında çevre sorunları

Ekolojik yaklaşımlar

Çevre sorunlarının ideolojik kaynakları

Çevre etiğinin olanağı

Anahtar Kavramlar: “Ekolojik felsefe”, “Ekolojik Yaşam”, “Felsefi Antropoloji”, “Çevre Sorunları”, “Çevre Etiği”

***

21 Temmuz 2021

20:30 – 23:30

Gümüşlük Akademisi Açıkhava Sahnesi ve Online, Zoom’da!

Detay bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir