Tarih Konuşmaları: “İskender ile Hızır” Kıraathane’de

Ahmedi’nin yaklaşık sekiz bin beyitlik İskendername’si, 14. yüzyılda Anadolu’da Türkçe konuşan seçkin zümrelerin kültür ufuklarını yansıtan ansiklopedik bir eser. Ahmedi din bilimleri (tefsir, kelam, fıkıh) hariç, başta kozmoloji, astronomi, coğrafya ve tarih olmak üzere zamanının bütün bilgisini bu eserine damıtarak okuyucularını etkilemeyi, böylelikle de kendisinin bilgin bir şair olarak değerini göstermeyi amaçlamış. Bu konuşmada Ahmedi’nin kültür dünyasını dolaşıp biraz olsun tanımaya, anlamaya çalışacağız.

Ahmet T. Karamustafa: A.B.D. Maryland Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. Tasavvuf tarihi hakkında Vāhīdī’s Menākıb-i Hoca-i Cihān ve Netīce-i Cān: Critical Edition and Historical Analysis (1993), God’s Unruly Friends (1994 – Türkçe çevirisi: Tanrının Kural Tanımaz Kulları, 2007), ve Sufism: The Formative Period (2007 – Türkçe çevirisi: Tasavvufun Oluşumu, 2017) adlı kitapları vardır. Şu sıralar Cemal Kafadar’la birlikte 14 ve 15. yüzyıl Anadolu’sunda Türkçe Müslümanlık hakkında bir çalışma hazırlamaktadır.

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi

7 Haziran Pazartesi 21:00

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir