Ses Teknikleri ve Şarkı Söyleme

Bu kampta katılımcıların beden, nefes ve ses arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan sesin metne/şarkıya nasıl etki ettiğini keşfetmeleri beklenmektedir.

Kamp temel olarak üç ana çalışma üzerinden yürüyecektir:

-Nefes-ses egzersizleri ve doğaçlamaları

-Şarkı çalışmaları

-Sesli metin okuma.

Şarkı söyleyemeyen oyuncu, ne Antik Yunan Tragedyaları, ne İran Ta’ziye’leri, ne geleneksel Uzak Doğu tiyatroları için düşünülebilecek bir şeydir. Şarkı söylemenin oyunculuk sanatından ayrışması, tiyatronun kaynaklarından uzaklaşmasıyla vuku bulan modern bir olgudur. Bu sebeple Jerzy Grotowski, Eugenio Barba gibi tiyatroyu kökenleriyle buluşturan tiyatro adamları için şarkı, sanat yaşamları boyunca ana araştırma konularından biri olmuştur. Kampta, Afro-Karayip, Kızılderili, Moğol, Japon, İran, Arap, Anadolu coğrafyalarından belirli bir titreşimsel niteliğe sahip otantik şarkılar üzerine çalışılacaktır.

Kampta ayrıca günlük olarak tekrarlanacak egzersizler yoluyla bedenin çeşitli bölgelerindeki tınlatıcı merkezlerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Çalışmalar boyunca bedenin hangi bölümlerinin, hangi hareketlerinin nasıl bir sese yol açtığı araştırılacaktır. Bu egzersizler ve devamında yapılacak ses doğaçlamaları yoluyla katılımcıların sesi bir hareket olarak algılamaları hedeflenmektedir.

Kampta son olarak çeşitli oyunlardan veya başka metinlerden belirli bölümler seslendirilecek ve sesin değişik hareketlerinin metnin anlamı üzerinde nasıl farklı etkileri olduğu araştırılacaktır.

Kısaca kampta katılımcıların aşağıda belirtilen başlıklardaki kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir:

-Bedensel farkındalık

-Mekansal farkındalık

-Nefes

-Tınlatıcıların ve sesin titreşimsel özelliğinin keşfi

-Ses doğaçlamaları

-Toplu ve bireysel Şarkı söyleme

-Metin çözümleme ve okuma

Son Başvuru Tarihi:  1 Temmuz 2017

Detay: http://tiyatromedresesi.org/

İlginizi Çekebilir