Senem Timuroğlu’yla Feminizm: Tarihsel Bir Özgürlük Mücadelesi, Teoriden Politikaya

Birinci Hafta: Kadınların Tarihi: Feminizm öncesi Kadınların tarihine ve Patriyarka’nın Tarihine Giriş

 • Patriyarka’dan önce ne vardı? Pagan Anadolu, Kibele Kültü.
 • Patriyarka’nın, Mizojini’nin Tarihsel İnşası. Mezopotamya. Gılgamış Destanı. Mitoloji.
 • Kölelik ve Aile Kurumu. Denetim aracı Şiddet. Antik Çağ Felsefesi, Yasa, Tek Tanrılı Dinler, Eski Ahit.

İkinci Hafta: Feminizm Tarihine Giriş

 • Örgütlü Mücadele Öncesi: Tek Tanrılı Dinler Eleştirisi. Ortaçağ’ınPagan Kadınları. Ortaçağ’ın Başkaldıran Kadınları. Christine de Pisan ve Mihri Hatun.
 • Birinci Dalga Feminizm; 18 yüzyılda Feminist Mücadelenin Doğuşu. Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi (1792); Süfrajetler.
 • Irk, sınıf, din, milliyet ve Kadınların Özgürlük Mücadelesi. Osmanlı’da Kadın Hareketi. Osmanlı kadın yazarlar ve kadın süreli yayınları, kadın dernekleri. Avrupalı Feminist Kadınlarla Dostlukları, Transnasyonal Bir Mücadele. Fatma Aliye, Refet. George Sand, Indiana. Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda.

Üçüncü Hafta: İkinci Dalga Feminizm

 • Feminist Teorinin Doğuşu: Simone de Beauvoir, İkinci Cinsiyet; Kate Millett, Cinsel Politika; Susan Gubar & Sandra Gilbert, Tavan Arasındaki Deli Kadın.
 • Fransız Feminizmi, dil ve Patriyarka.

Dördüncü Hafta: Üçüncü Dalga ve içinde bulunduğumuz Dördüncü Dalga Feminizm

 • Üçüncü Dalga ve içinde bulunduğumuz Dördüncü Dalga Feminizm (Çevrimiçi/Dijital Feminizm) Çoğulculuk.
 • Farklılıkların Biraradalığı. CinsKırım.
 • İstanbul Sözleşmesi.
 • Pandemi Zamanı Erkek Şiddeti (Konuklarla)

21-28 Kasım, 5-12 Aralık 2020

14:00-16:00

Online, Zoom

(4 hafta, haftada 2 saat, toplam 8 saat)

Gümüşlük Akademisi

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir