Seda Yavuz ile Sanatta Aynanın Yansıttıkları: Pistoletto

Ayna olgusu sanatta bir yandan ressamın zihnindeki metaforik bir uzantı diğer yandan resmen meknasal katkıda bulunan bir ögedir. Atölyede mitolojiden, Narkissos ve Echo anlatısıyla başlayarak Pistoletto’nun aynaları tuvale dönüştürmesinin serüveni tartışılacaktır. 1960’ların sonlarında, Arte Povera adlı İtalyan avangard grubunun önde gelen figürlerinden biri olan Michelangelo Pistoletto erken dönemlerinden itibaren farklı malzemeler kullanarak resmin yüzeyinin yansımalı bir alana çevrilmesini sağlar. Sanatçı öncelikle izleyicinin görsel algısıyla sonra oynar sonrasında izleyiciye mekansal bir yanılsama yaşatır.

‘Sanat ve Kuram, 1900-2000, Değişen Fikirler Antolojisi’ adlı kitapta, Pistoletto şunları yazar: İnsan hep kendini tanıma çabası içinde kendisini ikiz kılmaya çalışmıştır. İnsanın kendisini aynada tanır gibi bir su gölcüğünde kendi imgesini tanıması belki de yaşadığı ilk gerçek halüsinasyonlardan biriydi. Ve insan zihninin bir parçası, hep kendisinin çoğaltılmasına bağlı kalmıştır. Zaman geçtikçe, bu ikizleşme, bu iki katına çıkma süreci daha da sistemli, daha da emin şekillerde kullanılmaya başlandı. Akıl benliğinin yansımasına dayanan bir temsil yarattı. Ve sanat bu temsilin özelliklerinden biri oldu.

Bu atölyede,  ayna sanatta nasıl bir yer edinmiştir ve sanat yapıtında ayna kullanılması sanatçıyı ve seyirciyi nere koymuştur gibi soruların cevapları geniş bir perspektifte incelenecektir.

Doç. Dr. Seda Yavuz 1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1993’te Saint Benoit Fransız Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, Prof.Dr. Uşun Tükel danışmanlığında ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’ isimli Yüksek Lisans Tezi’ni 2004 yılında, ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’ isimli Doktora Tezi’ni de 2011 yılında bitirdi. 2000 yılından beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde çalışmaktadır. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nde Heykel Sanatı Tarihi dersleri vermektedir. Çeşitli küratöryal çalışmaları ve katalog yazıları vardır. Çalışma alanları Modernizm, Batı sanatı ve çağdaş sanat, Türkiye’de Batılılaşma sonrası resim ve heykel, Heykel sanatı tarihi, tarihsel sürecinde kadın sanatçılar ve feminist okumalardır.

Eğitmen: Seda Yavuz

Online Atölye

Narmanlı Sanat

7 Aralık Pazartesi 19:00-21:00

Daha detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir