Salt Araştırma “Eğitim Arşiv”i Erişime Açıldı

SALT Araştırma Eğitim Arşivi’nde, 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maârif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) adını alan Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin faaliyetlerine dair muhtelif belge yer alır. Arşivdeki bir diğer belge grubuysa, Matbaa-i Âmire’de basılan ve Eylül 1914’e tarihlenen haritalardır. Mâmûretülaziz, Ankara, Musul, Hüdavendigâr, İstanbul, Beyrut, Adana, Suriye, Kastamonu, Aydın, Edirne, Konya, Trabzon ve Sivas gibi vilâyetlere bağlı şehirlerdeki kız ve erkek mekteplerini gösteren bu haritalar, mektep ve dershane sayısı bilgilerini içerir. Fotoğraflardan yazışmalara, albümlerden haritalara tarihî bilgiler eşliğinde arşivi incelemek için tıklayın.

İlginizi Çekebilir