Osman Erden ile Modern Sanat ve Müzik

Modern Sanat ve Edebiyat başlıklarıyla üç bölümden oluşacak seminer dizisinde 19.yüzyılın başlarından II.Dünya Savaşı’nın sonrasına, modernizm çerçevesinde bu farklı ifade alanlarının birbirleri ile etkileşim içinde oluşturdukları ortak sanat alanından bahsedilecektir. Seminer dizisinin “Modern Sanat ve Müzik” başlıklı ilk bölümünde hem sanat eserlerinden hem de sanatçıların yaşam öykülerinden örneklerle modern ressamların, heykelcilerin müzik ve müzisyenlerle olan ilişkisine değinilecektir.

Modern sanatın ortaya çıktığı ve sanata farklı bakış açılarının geleneksel sanat alanını değiştirdiği dönemin önemli özelliklerinden birisi farklı ifade alanlarının gittikçe daha yoğun bir şekilde iç içe geçmesidir. Bu atölyede, gündelik hayatlarında aynı alanları paylaşmış, mütemadiyen iletişim içinde olmuş plastik sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat alanlarından sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, şairler, oyuncular ve oluşturdukları ortak sanat alanları incelenecektir.

Online Atölye

15 Ekim Perşembe 19:30 – 21:00

Modern Sanat ve Müzik

Modern Sanat ve Müzik / Modern Sanat ve Tiyatro

Daha detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

Osman Erden: Osman Erden 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat Tarihi okudu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında “Nasyonal Sosyalizmin Alman Sanatına Yansıması” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. “Türkiye’de Güncel Sanat Alanını Şekillendiren Unsurlar” başlıklı teziyle doktorasını aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görevini sürdürüyor. UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi’nin 2008-2011 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini, 2011-2014 yılları arasında başkanlığını yaptı. 2016’da Modern Sanatın Kısa Tarihi adlı kitabı yayınlandı.

İlginizi Çekebilir