Necmi Sönmez’le Çağdaş Sanatın Güncel Dönüşümü

Pandemi süreci çağdaş sanat ortamında da köklü değişiklikleri tetikledi. Sanatçı-koleksiyoner-küratör-galerici-sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerde gündeme gelen yeni dinamikler, daha önce karşılaşmadığımız kadar farklı bir sanat ortamını şekillendiriyor. Hem sanatsal aktörlerin, hem de kurumların kendilerini yeniden tanımak zorunda kaldıkları bir döneme tanıklık ediyoruz. Dr. Necmi Sönmez üç ana soru etrafında geliştirdiği konuşmasında, çağdaş sanatın güncel dönüşümünde ayak sesleri duyulmasına rağmen henüz kesin bir form almamış olan sanatsal oluşumları eleştirel bir bakış açısıyla ele alacak.

Konum ve Kavram Karmaşası Nasıl Aşılabilir?

Çağdaş sanat ortamımızda sanatsal aktörlerin konumlarını sürekli değiştirmelerinden kaynaklanan bir hareketlilik var. Sanatçıların galerici, aracı; galericilerin eleştirmen, sanat tarihçisi, küratör; koleksiyoncuların galerici, destekçi olarak bir çok kimlikle “eşzamanlı” etkinlik yapmaları, önü alınmaz bir konum ve kavram karmaşası yarattı. Öylesine garip bir durum oluştu ki, sanat eleştirisine, galericilere, küratörlere gerçekten ihtiyaç olup olmadığı düşünülmeye başladı. Konuşma bu karmaşaların 2000-2020 sürecindeki gelişimini İstanbul sanat piyasasının analiziyle ele alarak varolan “çıkmazların” nasıl aşılabileceği üzerine yoğunlaşacak.

Yeni Ortaklık/Paylaşım Modelleri Nelerdir?

Liberal ekonominin güdümünde palazlanan çağdaş sanat ortamı, sanat eseriyle sanat izleyicileri arasında duvarlar örerek, sanatı elitist, hedonist bir obje haline getirmişti. Hem ekonomik, hem politik süreçteki belirsizlikler hem de pandemi sürecinin zorunlu sessizliği çağdaş sanatın üzerindeki temsiliyet zincirini kırdı. Önce sanatçılar arasında başlayan ortaklıklar, hem farklı Anadolu kentlerinde (İzmir’de Karantina, Mardin’de Mişar), hem de metropollerde (Yaygara, Poşe) yeni ortaklıklar ve paylaşım modellerinin gündeme gelmesine neden oldu. Konuşma bu modelleri ve onların tartışmaya açtığı kavramları ele alacak.

Bizi Nasıl Bir Sanat ve Sanat Ortamı Bekliyor?

Kısa sürede günlük hayatımızın bir parçası olan dijital toplantı olanakları ve sosyal medya iletişimi sanatın üretim, sergileme ve gündeme gelme biçimini de etkiledi. Çevrimiçi sanat etkinliklerinin her geçen gün arttığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Her geçen gün daha da artan dijital sergiler, fuarlar bugüne kadar alışık olmadığımız bir sanatsak çerçeveyi önümüze koydu. Galeriler, müzeler, bienaller başta olmak üzere sanat kurumlarının geleceği nasıl olacak? Merkez ve periferi arasındaki ilişkilerde neler değişecek? İstanbul’un bir kültür sanat kenti olarak ciddiye alınması mümkün mü? Konuşma bu ve buna benzer sorulara yoğunlaşacak.

Dr. Necmi Sönmez Kimdir?

Mainz, Paris, Newcastle ve Frankfurt Üniversiteleri’nde Sanat Tarihi eğitimi aldı. Museum Moderne Kunst Stiftung Ludwig Viyana, Museum Folkwang, FRAC, TATE, Staatliche Museen Berlin, Borusan Contemporary başta olmak üzere bir çok uluslararası müze ve koleksiyonla çalıştı. Skira, Steidl gibi yayınevlerinde sanatçı biyografileri yayınladı. Halen Zeche Zollverein Essen’de gerçekleşecek olan bir anıt projesinin küratörü olarak çalışıyor.

15-22-29 Ocak 2021

21:00-22:00, Cuma günleri

Online, Zoom

Gümüşlük Akademisi

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir