Modernliğin 250 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat

Bugün içinde yaşadığımız dünyayı, aşina olduğumuz değerleri, kurumları, pratikleri ve düşünme biçimleriyle toplumu şekillendiren modernlik fikrinin, modernitenin serüvenini 18. yüzyıldan başlayarak 1950’lere kadar takip edeceğimiz bu eğitim programında, modernliğin görkemli umutlarını, vaatlerini, büyük düş kırıklıklarını, kırılma noktalarını ve sürekliliklerini tartışacağız.

Goethe’nin ruhunu bilgiye ve gelişmeye istekle satan Faust’undan Kafka’nın karanlık ve endişeli dünyasına edebi dönüşümlerin, Sanayi Devrimi’nden sömürgeciliğe sosyo-ekonomik süreçlerin, işçi sınıfı hareketlerinden milliyetçiliğe toplumsal hareketlerin iç içe geçen hikâyelerinin izlerini sürecek; tarih, sosyoloji, sanat tarihi ve edebiyat gibi disiplinlerin farklı bakış açılarıyla Avrupa, Rusya ve Türkiye ekseninde modernliğin 250 yılını ele alacağız.

Kimler katılabilir: Tarih ve edebiyata ilgi duyan herkes.

Tarih & Saat: 24 Mart 2020 – 12 Mayıs 2020, 18:30-21:30

Salı günleri, 8 Hafta (Toplam 24 saat)

Mekân: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, John Freely Hall, 332 No’lu Sınıf

Kayıt: nazimhikmetmerkezi.com

İlginizi Çekebilir