“Modern Estetik” ile “Çağdaş Sanat”: Sanat ve Globalizasyon

Bu ders özellikle 1990 sonrasındaki “sanat” ve “özne” tanımlarını ele alacak, bunları yeni bir “dünya siyaseti”, yeni “teknolojik gelişmeler” ve yeni bir “felsefi alan” içinden inceleyecektir. Bu konuşmalar sırasında da özellikle, “modern estetik” ile “çağdaş sanat” arasındaki kopmalar ve bağlantılar üzerinde durulacaktır.

Bölüm 1

“Çağdaş sanat”, dünya siyaseti ve “özne” açısından değerlendirilecek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, hangi yeni olanaklardan yararlandığı belirtilerek “estetik” hakkında bir sorgulamaya girişilecektir.

Bölüm 2

İlk bölümde verilen bilgiler üzerinden örnekler gösterilecek ve bu sanat yapıtlarının “estetik” ve felsefi referanslar ile ilişkileri üzerine konuşulacaktır. Bu ilişkiler, yine Yunan felsefesinden başlayarak, günümüze kadarki dönemlerde ortaya çıkan “felsefe ve sanat” alanını kapsayacaktır.

Bölüm 3

Sonuç bölümünde, yapıtlardan verilen örnekler çoğaltılacak ve daha önce derslerde sunulan bilgiler çerçevesinde, bunlar hak-kında yorumlara ve tartışmalara geçilecektir.

Konuşmacı Hakkında: 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren sergi açıyor. 1988’den bu yana da farklı dergilerde ve çok yazarlı kitaplarda sanat konusunda ma-kaleler yayınlıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ve Marmara Üniversitesi’nde “Sanat, Kuram ve Eleştiri”, “Çağdaş Sanat” ve “İdeolojik Metinler ve Sanat” adlı dersleri veriyor. Çeşitli televiz-yon kanalları için belgeseller yapıyor. Kitaplarından bazıları şunlardır: “Sanat, Bazı Şeyler ve Eleştiri” (Corpus Yay. 2017), “İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat” (Ayrıntı Yay. 2014), “Bir Boşluğa İşaret Bırakmak /Mesafe ve Temas” (Baksı Vakfı Yay. 2013), “Sanat Üzerine Yersiz Yorumlar” (Bağlam Yay. 2008), “Uyku Tulumunda Spor” (Telos Yay. 2004), “Sanatın Suç Ortaklıkları” (Bağlam Yay. 2003 / Belge Yay. 2016), “Kavramın Sınırlarında” (Ali Akay ile, Bağlam Yay. 1998) ve “Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu” (Ali Akay ile, Galeri Urart Yay. 1994 / Minör Yay. 2013).

SEMİNER

Konuşmacı: Emre Zeytinoğlu

3 Ocak 2020 Cuma 18:00

Açık Diyalog İstanbul

Detay: akbanksanat.com

İlginizi Çekebilir