Küratöryel Evreler ve Stratejilerin Sanatın Belleği: Bellek, Sanat ve Müze

Bu seminer, bitmeyen ve tartışmalı konulardan biri olan müze ve sanat ilişkisini ele alacaktır. Sanat müzesi, modernlik ve ulus devlet bağlamında kendini var ettiğinden beri sanat ile gerilimli bir ilişki içine girer. Müze bir yandan toplumsal belleği oluşturma çabasındayken, bir yandan da sanatın belleğini ve üretimini biçimlendirir. Seminer, müzenin tarihi ve müze üzerine tartışılan kavramlar üzerinden bir temel oluşturacaktır. Bunun üzerinden sanat müzesi anlatısını oluşturan küratöryel evreler ve stratejilerin sanatın belleği üzerine etkileri tartışılacaktır.

Konuşmacı Hakkında: Ayşe H. Köksal sanat tarihçisidir ve Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra, ESST prog-ramına bağlı Maastricht Üniversitesi’nde müze ve teknoloji üzerine yüksek lisans tezi yazmıştır. Dok-torasını ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanat Tarihi bölümünde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin kurumsal tarihi üzerine yaptığı çalışmayla tamamlamıştır. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) ve College Arts Association üyesidir. Köksal çağdaş sanat, müze ve sanatın örgütlenmesi konularında yazılar yazmaktadır. Çalışma alanları arasında sanat müzeleri, sanat dünyasının örgütlenmesi, müze ve mimarlık, kültür politikaları yer almaktadır. Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi ve onun sanat dünyası ile ilişkisi üzerine olan kitabı üzerine çalışmaktadır.

Konuşmacı: Ayşe H. Köksal

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:00

Akbank Sanat

SEMİNER

Detay: https://www.akbanksanat.com/

İlginizi Çekebilir