Kök Kavramının Üstünde Düşündüren Sergi: Kökler

Ankara’da Dilşad Atasoy ve Günsu Saraçoğlu’nun resimlerinden oluşan Kökler sergisi, 4 Ekim’de başlıyor.

Kent Sanat Galeri’de yeni sezon, 4 Ekim’de açılacak olan Kökler sergisiyle başlıyor. Sergi Dilşad Atasoy ve Günsu Saraçoğlu’nun akrilik ve karışık teknikle yaptığı son dönem çalışmalarından oluşmuş. Kök kavramının üstünde düşünen, köklerden yola çıkarak, insanı, yaşamı, doğayı ve kültürel kökleri sorgulamayı amaçlayan sanatçılar bu sergi için uzun bir çalışma dönemi geçirmişler.

“Her canlı kökleriyle hayata tutunuyor. Tüm canlılar gibi insan da kökleriyle var oluyor. İnsanlık tarihi köklerden bağımsız olarak gelişmiyor. Kültürel köklerimizin bize aktardığı her şeyin üzerine inşa ediliyor yaşam. Hayatta kalabilmek, kök salmak ve toprağa tutunmakla mümkündür. Köklerimiz ne kadar güçlüyse, ne kadar derindeyse o kadar güçlüyüz. Köklerimize ve kökler aracılığıyla bize aktarılan tüm değerlere sahip çıkalım, onları koruyalım, önemseyelim” diyerek, kendi tarzlarında, kendi ifade biçimleriyle kök kavramını yorumluyorlar.

Dilşad Atasoy, “Kökler burada sadece bir imge, köklerden yola çıkarak yalnızca görüneni değil görünenin altındakini anlamaya çalışmalı diyorum. Bastığımız, bağlandığımız, bazen ayak bağı sandığımız toprak, konuştuğumuz, unuttuğumuz, teselli bulduğumuz dil, beslendiğimiz ruh, hepsi köklerimiz. Tüm biriktirdiklerimizin zeminine, tüm değerlerimizin derinine yerleşmiş kaçamadıklarımız… Utanmadan, yok saymadan,sahip çıkmamız gereken, bizi biz yapan her şey. Arkamızı dönüp gitsek de, hızımızı hiç kesmeden koşsak da aynı gökyüzü gibi, bizi her yerde yakalayan köklerimizin yani bizi biz yapanın inkarı olmaz. Sahiplenip, farkına varalım ki farklılıklarımız eşitlensin, köklerimiz birleşsin ve hepimiz köklerimizin birleştiği yerde buluşalım.”

Günsu Saraçoğlu, “Doğa kusursuz bir dengeyle ayakta… Her canlı yemesi gerektiği kadar beslenip, toprağın ya da havanın tolere edebileceği düzeyde atıklarla yaşamına devam ediyor. Oysa insanın yaptığı tahribat doğanın tahammülünün çok üstünde. Ben resimlerimde insanın, geçmişten bu güne fütursuzca her alana hakim olma isteğinin yarattığı kaosu anlatma çabası içindeyim. Köklerimiz doğada, doğanın doğal yapısı tahrip edildikçe, dokular yaratarak doğal dokuya ve doğadaki uyuma dikkat çekmeye çalışıyorum.”

4 Ekim’de açılacak olan Kökler sergisi, 25 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

İlginizi Çekebilir