Kant’ın Kritik Projesi ve Çağdaş Felsefenin Krizi

Felsefenin son iki yüzyılında fikirleriyle belki de en büyük etkiyi bırakan Immanuel Kant kendi döneminde yaşanmakta olan krizin aşılmasında belirleyici rol oynarken kendisinden sonra ortaya çıkan krizlerin de hazırlayıcısı olmuştur. Kant kritik projesinin omurgasını teşkil eden üç eserinde bilgiye farklı sınırlar çekmeyi önermiş ve bu sınırlar dâhilinde bilimlerin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu sınırların kabulü insanlığın (insan aklının) sormaktan kendini alamadığı ve metafiziksel sıfatını hak eden birtakım soruları, en azından bir süre için akademik ilgi alanının dışına çıkarmıştır. Kant sonrasında mantıkta ve temel bilimlerde yaşanan gelişmelerle birlikte günümüzde bu sorulara beklenmedik bir geri dönüşün yaşandığı gözlemlenmektedir. Kendi gelişimlerini söz konusu soruların ihmal ve iptaline borçlu olan düşünüş biçimlerinin söz konusu bu sorularla muhatap olması günümüz felsefesini derin bir düşünsel krizle karşı karşıya bırakmıştır. Konuşma, bu krizin mahiyetini, felsefecilerin bu krize yönelik çözüm arayışlarını eleştirel bir gözle ele almayı hedeflemektedir.

Ahmet Ayhan Çitil, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümlerinde çift anadal programını tamamladı. 1994 yılında yine aynı üniversiteden An Introduction to the Ontological Foundations of Gödel’s Incompleteness Theorems başlıklı teziyle Felsefe Yüksek Lisans ve 2000 yılında The Theory of Object in Kant’s Transcendental Thought and Some Consequences of a Deepening of This Theory başlıklı teziyle Felsefe Doktora Derecesi aldı. Çitil’in akademik çalışmaları bir yandan mantık, matematik felsefesi ve ontoloji alanlarına bir diğer yandan da ahlâk felsefesine odaklanmaktadır. Çitil, nesne merkezli bir matematik felsefesi geliştirme projesine ilişkin çalışmalarının bir kısmını Matematik ve Metafizik, Birinci Kitap: Sayı ve Nesne (2012) başlıklı bir kitap olarak yayımlamıştır. Ahlâk felsefesi alanındaki çalışmaları “Tarihsel bir mekânda var olan biz aktörler için ahlâkî anlamda nesnel sınırların olduğu gösterilebilir mi?” sorusu etrafında sürmektedir.

Etkinlikler ücretsizdir. Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

SEMİNER

Konuşmacı: Ayhan Çitil

28 Kasım 2019 Perşembe 18:30

Akbank Sanat

İlginizi Çekebilir