İstanbul Grafik Tasarım Günleri Başlıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından bu yıl 22‘ncisi düzenlenen “Grafist 22: İstanbul Grafik Tasarım Günleri”, 11 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Grafist, grafik tasarımcılar ile öğrencilerin, seminer, atölye çalışması ve sergi gibi etkinlikler aracılığıyla birbirlerini tanımaları, tasarım kriterlerini ve görüşlerini değerlendirmeleri için ortam hazırlayan, eğitim alanında yeni içeriklerin geliştirilebilmesi amacına yönelik olarak uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilen bir etkinlik. Bu yıl Pınar Akkurt, William Easton, Jan Boelen, Björn Kusoffsky, Johanna Siebein – Binger Lauke Sieben, Ruben Pater’ın katılacağı eğitim amaçlı atölye çalışmaları ve seminerler üniversitenin Fındıklı kampüsündeki mekânlarda gerçekleştirilecek.

Grafist 22 kapsamında açılacak olan sergilerden “Baştan Başlamak / Starting from Zero” 24 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında Studio-X İstanbul,  “Sabit Değişkenler : Çok Katmanlı Arşiv Sergisi / Variable Constants: Multilayered Archive Exhibition” ise MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu’nda 11 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında izleyenlerle buluşuyor. Programın son etkinliği olan “Grafist Seminer”  workshop sonuçlarının uluslararası ortama sunulması ve davetli konuşmacıların yapacağı tasarım kültürü, farklı vizyonlar üzerine konuşmalarla 11 Mayıs Cuma günü MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

GRAFİST 22

  1. İSTANBUL GRAFİK TASARIM GÜNLERİ PROGRAMI

SERGİLER

BAŞTAN BAŞLAMAK / STARTING FROM ZERO

Hareketli Afişin Olasılıkları Üzerine Araştırma / Researching the Possibilities of Moving Poster

Açılış:24 Nisan 2018, Salı 18.30

Kapanış:8 Mayıs 2018, Salı 18.00

Grafik Tasarım Bölümü yüksek lisans programı Animasyon dersi kapsamında 7 yüksek lisans öğrencisinin grafik tasarımda hareketi sorgulamaya sıfırdan başlamasıyla kurgulandı. BAŞTAN BAŞLAMAK / STARTING FROM ZERO, hareketli afişin kendi dilini geliştirmeye ve yapılarını tanımlamaya başlamasıyla, 7 yaklaşım biçimi ile afişte hareketi etkileyen unsurları inceleyen ve bu yaklaşımlardan yola çıkarak 7 adet hareketli afiş üreterek araştırmaların tamamlandığı bir sergi.

Yeni teknolojik olgular, yeni tasarım biçimlerini beraberinde getirmiş ve varolan tasarım biçimlerinin dönüşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda grafik tasarım üretiminde teknolojinin etkileri sonucunda hareketi temel alan afişler ön plana çıkmaktadır. Hareketli afiş kendi dilini geliştirmeye ve yapılarını tanımlamaya başlamıştır.

Bu sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı yüksek lisans programı Animasyon dersi kapsamında gerçekleşti, Grafist 22, 22. İstanbul Grafik Tasarım Günleri kapsamında StüdyoX’in katkılarıyla sergiye dönüştürüldü. Ders kapsamında hareketli afişin olasılıkları üzerine bir araştırma projesi oluşturularak, hareketin günümüz afiş tasarımında rolünün tekrar ele alınması amaçlandı. Grafist 22 kitabında çalışmanın ayrıntılı metni yer almaktadır.

Studio-X Istanbul

Meclis-i Mebusan Caddesi 35 Beyoğlu

(Pazartesi hariç her gün 10.00 – 19.00)

SABİT DEĞİŞKENLER / VARIABLECONSTANTS

Çok Katmanlı Arşiv Sergisi / Multilayered Archive Exhibition”

Açılış:11 Nisan 2018, Çarşamba 17.00

Kapanış:11 Mayıs 2018, Cuma 18.00

Grafist’in geçen yirmiiki yılında davetli konuk tasarım aktörlerinin arşivimizde yer alan ve ayrıca dünyanın önemli tasarımcılarının bağışladığı tasarım ürünleri üç yıl önce MSGSÜ Grafik Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin oluşumuna kaynaklık etti. Bu arşiv Türkiye’de bu alanda açılmış tek örnek olarak anılırken, araştırmacılar için de bir alan olmuştur. Gönüllü bir girişimin gerçekleştirdiği ve eğitim hayatımıza katkısı çok büyük olan bu arşiv sayesinde eğitim alanında bir networkün gelişimi de sağlanırken öte yandan farklı vizyonlara sahip tasarım aktörlerinin fikirlerini yerinde görebilme ve değerlendirebilme olanağı da bulabilmekteyiz. Hem belleği taze tutmak ve hem de yerinde bir eğitim çalışmasına aracılık etmek için bir kazı yaparak “tasarım”, “eleştiri”,”sorunlar ve saptamalar”, “geçmiş, bugün, gelecek” gibi bir çok parametreden bakarak hayata geçirilen bu sergi çok katmanlı bir araştırmayı içeriyor ve tasarlanmış üründen öte “tasarım bilgisi”ni ele alıyor.

MSGSÜ, Osman Hamdi Bey Salonu / Hall

,Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı

(Pazartesi – Cuma- 09.00 – 17.00

SEMİNER

11 Mayıs 2018, Cuma 09.30

Pınar Akkurt, William Easton, Jan Boelen, Björn Kusoffsky, Johanna Siebein – Binger Lauke Sieben, Ruben Pater.

MSGSÜ, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı

ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU

11 Mayıs 2018, Cuma 15.30

Pınar Akkurt, William Easton, Ruben Pater, Johanna Siebein – Binger Lauke Sieben.

MSGSÜ,Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı

İlginizi Çekebilir