İsmail Gezgin’le İnsanın Mitolojisi

Bu son derece ilginç günlerde deneyimlediklerimiz bizi, insanın meydana getirmekten gurur duyduğu, pozitif sembollerle zihnimize raptedilmiş “uygarlık” kavramını bir kez daha gözden geçirmeye zorluyor. Son on bin yılda gerçekleşen ve bugünkü yaşamın zeminini oluşturan değişimler ve mitlere yansıyan anlatımları, tutum ve davranışlarımıza etkileri bu seminerin meselesi olacak.

Sanat, inanç, evcilleştirme, tarım, yerleşik yaşam, ticaret ve yazı gibi konular ve değişen insan yaşamının izleri, son arkeolojik çalışmaların ortaya çıkardığı sonuçlarla birlikte mitlerin karanlık dünyalarında takip edilecek. Bu değişimlerin ve gündelik yaşama yansımalarının eski insanlar tarafından nasıl algılandığı, yorumlandığı ve hikâye edildiğinin izlerini süreceğiz. Daha da önemlisi, insan tüm bu süreçte kendini nasıl algılayıp tanımlamış, dilin dünyasında varlığını nasıl inşa etmiş örneklerle ele alacağız.

Üç bölümden oluşacak seminerimizin ilk bölümünde arkeoloji konuşacağız. En eskiden başlayarak günümüze değin neler olduğunu arkeolojik araştırmaların ışığında görmeye çalışacağız. İkinci bölümde ise insanın içinde yaşadığı evren algısını, evren kuran mitlerle tartışırken, üçüncü bölümde, yaşamımızı saran, belirleyen, benzer hayatlar yaşamamızı sağlayan kültür kuran mitlerin peşine düşeceğiz.

(3 hafta, haftada 2 saat, toplam 6 saat)

20-27 Ekim, 3 Kasım 2020

21:00-23:00

Online, Zoom

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir