İsmail Gezgin’le Arkeoloji Dersleri: Aşkın Arkeolojisi

Bugün yaşanan hiçbir şey bugüne ait değildir. Her olayın ve eylemin bir tarihi ve geçmişi vardır. Deneyimlenen tüm eylemler binlerce yıl öncesinde inşa edilmiş, biçimlendirilmiş ve keskin sınırlarla belirlenmiştir. İnsan olanın yaşamı bu sınırlar içinde, kendine miras bırakılanı tekrarlamaktır. Doğuştan özgür olanın, kültürün hapishanesinde yaşadıkları, binlerce yıl öncesinden kalan sınırlar içindeki devinimdir. Bu deneyim alanı içinde, en fazla baskılanan, tabulaştırılan, sorunsallaştırılan ve simgeleştirilip yok edilen şey cinsellik ve aşktır. İnsan olmanın, biyolojik olanın doğal faaliyet alanı olan bu edimler, gündelik yaşamdan dini ritüellere politikadan yasaya kontrol mekanizmalarının üzerinde titizlikle durduğu, iktidarın toplumlar ve bireyler üzerindeki hâkimiyetinin enstrümanlarındandır. En eski dönemlerden günümüze dek aşk ve cinsellik, bir arada yaşamaya yazgılanmış insanın, hem kendisi ve diğerleri hem de toplum ve siyasi iktidarla kurduğu ilişkinin en güçlü bağını oluşturur.

Bugün bu kavramaların zihinsel kodlarının temelinin binlerce yıl önce atıldığına kuşku yoktur. Çok eskide kalmış dönemlere ilişkin yegâne bilgi kaynağı ise arkeolojidir. Yapılan çalışmalar eski çağların toplumsal veya mahrem yaşamları hakkında bilgi verecek çok sayıda eser ortaya çıkarmıştır. Antik Yunan ve Roma toplumlarının fallokratik eril toplumsal zihni, eserler üzerinde kendini gösterir. Erotik ve hatta pornografik tasvirler içeren bu eserler dönem yaşamının karanlık noktalarına dair önemli bir anlatı barındırırlar.

Aşkın Arkeolojisi dersleri aşk ve cinselliğin evcilleştirilmesinden, normatif ikili cinsiyet sınırlarının çekilmesine, yerleşik değerlerin tohumlarının atıldığı tarihsel dönemlere yönelik bir incelemeyi amaçlıyor. Gündelik yaşam pratikleri, iktidarlar, dil ve mitler üzerinden türün binlerce yıllık birikimine aşk ekseninden eğilerek, geleceğe doğru bir geçmiş okuması.

Gümüşlük Akademisi Bahçe’de

1-2 Haziran 2019

16:00 – 19:00

Detay: http://www.gumuslukakademisi.org/

İlginizi Çekebilir