“İpek Bozkaya ile Queer Teori” Gümüşlük Akademisi Açıkhava Sahnesi’nde

Bu atölyede kimliğin imkânsızlığı, ötekilik ve tüm oluşların eşit yaşam deneyimi imkânlarının üzerinde duran queer teorinin fikrî ve sosyal arka planı üzerine konuşulacak, normun inşa süreci ve normatif söylemin dışarıda bıraktıkları Foucauldyen kavramlar üzerinden tartışılacaktır. Queer teorinin hem bir bilimsel çalışma alanı hem de bir aktivizm alanı olarak nelerden beslendiği, devingenliği, özcü kimlikleri yapısökümüne uğratma önerisi; iktidarın kullandığı en önemli araç olan cinsellik ve cinsiyet meselesi üzerinden ele alınacaktır.

Birinci gün:

  • Queerin işaret ettiği anlam alanı
  • Mücadelenin tarihi arka planı
  • Mücadelenin düşün sahası
  • Foucauldyen kavramlar (iktidar-söylem-bilgi-özne-cinsellik)
  • Judith Butler’ın cinsiyet felsefesi

İkinci gün:

  • Osmanlı sosyal yaşantısını queer teori üzerinden okuma denemesi
  • Osmanlıda cinsel normatif söylemin değişimi
  • Osmanlı edebi metinlerinde söylem değişikliğini takip etme
  • Arzunun heteroseksüelleşmesi bağlamında klasik edebiyattan Tanzimat edebiyatına metin incelemeleri

Gümüşlük Akademisi

10-11 Eylül 2021 / 20:30 – 22:30

Detay bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir