Gözde Mulla ile Dünyanın Fragmanı: Evrensel Sergiler

Evrensel Sergiler, sergileme modelleri içinde hem mekânı hem de içeriğiyle birlikte belki de en kapsamlı tarihe sahip sergilerdendir. Sanatın, endüstri ürünlerinin ve sömürge ülkelerinden getirilen insanların bir arada sergilendiği bu model, batının gövde gösterisine dönüştürdüğü sergileri içerir.

Atölyede, 18. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyılda zirveye ulaşan Evrensel Sergilere bir bakış atılacak olan bu dünya çapında en çok ses getiren sergiler ve bu sergiler kapsamında inşa edilen mekânlar incelenecektir. Bunun yanı sıra bu sergi mekânlarının ve içeriklerinin Çağdaş Sanat Fuarlarına ve Bienallere giden yolda geçirdiği dönüşüm üzerine bir bakış açısı oluşturulacaktır.

2 oturumdan oluşan atölyede;

1. Oturum: Evrensel Sergilerden Çağdaş Sanat Fuarlarına / Bienallere Uzanan Sergi Mekânları

2. Oturum: Evrensel Sergilerde Nadireler Olarak Sergilenen İnsanlar’dan bahsedilecektir.

Dünyanın fragmanı olan Evrensel Sergilerde gündelik hayatları ve mekânları ile beraber sergilenen insanların (sömürgelerin), birer sergi nesnesine dönüştüğü ve bu dönüşümün öznelerinin birer nadire olarak batıya sunulduğunu ekleyebiliriz. Bu çerçevede, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk yarısına kadar olan süreçte yer alan Evrensel Sergiler incelenecektir.

Gözde Mulla: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde sürdürdüğü lisans ve lisansüstü eğitimini Bir Tanık Olarak Mekân başlıklı Sanatta Yeterlik Tezi ile tamamladı. Kişisel ve karma sergileri bulunan sanatçı, çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara katıldı. Sanatçı ve akademisyen olarak sürdürdüğü çalışmalarını mekân kavramı etrafında şekillendirdi. Sergileme modelleri üzerine

akademik makaleleri bulunan sanatçının, güncel sanat ile ilgili yazıları çeşitli mecralarda basılı ve dijital olarak yayımlanmaya devam etmektedir.

Narmanlı Sanat

Online Atölye

Eğitmen: Gözde Mulla

29 Mart, 5 Nisan Pazartesi 19:00-20:30

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir