“Geleceğe Dönüş: Performans Sanatı” Paneli 23 Kasım’da

Istanbul Performance Art’ın organize ettiği paneller serisinin ilki ‘Geleceğe Dönüş: Performans Sanatı’ başlığında sanat yazarı/akademisyen/AICA Türkiye Başkanı Fırat Arapoğlu, sanatçı/akademisyen İnsel İnal ve sanatçı/küratör/Istanbul Performance Art kurucu direktörü Pınar Derin Gençer tarafından Endless Art Taksim iş birliği ile 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir.

1960’lı yıllardan bu yana ağırlıklı yer tutan Performans Sanatı zaman, mekan, sanatçının bedeni ve sanatçı ile izleyici arasındaki ilişki olmak üzere dört ana elementin birlikteliğinden doğar. Mesajın yerine süreç, sözün yerine beden geçer. Bir kez yapılır ve tekrarı yoktur. Sanatçı ve katılımcısı için geçici, özgün, tekrarlanamayan ve kaydedilemeyen bir deneyim yaşamak, yalnızca bir an için var olmak ve izleyicisinin belleğinde varlığını sürdürmektir aslolan. Disiplinlerarası yaklaşımı ile müzik, dans, şiir, tiyatro, video gibi diğer sanat alanlarını kapsayan bir ifade tarzını inşa eder. Performans Sanatı ile özne-nesne, bakan-bakılan, gösterge-gösterilen ayrımları sorgulanmaya, sınırlar muğlaklaşmaya ve roller yer değiştirmeye başlamıştır.

Bu panelde doğası gereği nesne temelli olmayan, deneyime dayalı icra edilen Performans Sanatı’nın bugün ve geleceğe dair konumlandırılması, beden-mekan ilişkisi, dokümantasyon ve arşivlenme sorunları üzerinde durulacaktır.

Konuşmacılar : Fırat Arapoğlu, İnsel İnal, Pınar Derin Gençer Tarih : 23 Kasım 2017 Saat : 19:30-20:30

Panele katılım ücretsizdir.

İlginizi Çekebilir