Fırat Arapoğlu ile Sanat Ama Nasıl?

Çağdaş sanat terimi ne anlam ifade ettiği üzerinde herhangi bir ortak kabulün olmadığı bir terim. Sanat dünyasının aktörlerinin her biri kendi ideolojik duruşları ve perspektiflerinden çağdaş sanatı tanımlıyorlar. Bunlara Postmodern Sanat terimi de eklenirse denklem daha da giriftleşiyor. Bu dönem, isimlendirilmesinin yanında sanatın üretimi, dağıtımı ve tüketimi konusunda Modern Sanat döneminden birçok konuda farklılaşıyor.

Sanat ilgili dönemin politik ve toplumsal yönelimlerini olduğu kadar ekonomisini de yansıtır. Sanatçılar toplumun parçalanma görüntüsü sunduğu ve yaşamın ve ona yüklenen anlamın görünürde kayba uğradığı süreçlerde, sanatın ve sanat nesnesinin bu parçalanmayı rehabilite ederek, yeniden bir toplumsal bütünlüğü sağlayabileceğini gösterirler. Peki, sanatın piyasa değerleri üzerinden yorumlandığı bir ana-akım sanat düşüncesine karşı, sanatın zamandizinselliğinin kaybolmadığı, aksine, toplumsal düşünce pratiklerini ileriye taşıyan bir estetik pratiği geliştirmek nasıl mümkün olabilir?

Atölye iki oturumda gerçekleşecek olup ilk oturumda “Post-Popülist Çağda Sanat”, ikinci oturumda “Sanatın Metalaşması: yBA örneği” konuları işlenecektir. Atölye online olarak Zoom.us üzerinden gerçekleşecektir.

Fırat Arapoğlu Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi; AICA Türkiye 2017-2018 Dönem Başkanı. Sanat Tarihçisi/eleştirmen ve küratör Fırat Arapoğlu, “Beden& Mekân”, “Kimlikler Lütfen!”, “Halk için Halka Rağmen!”, “Boğucu Kültür (Jean Dubuffet’ye Göndermeyle)”, Öteki Bedenler” “Re-De/Jenerasyon”, “Berlin und İstanbul: Tell Me”, “Demokrasi ve Çatışma”, “Müze İçinde Bir Müze”, “Gidebileceğimiz Bir Yer Biliyorum”, “Homo Homini Lupus Ya da Yarın Unutmak”, “Mesafe ve Temas”, “Kesişen Eksenler” ve “Marx 2.0” başlıklı sergilerin küratörlüğünü ve eşküratörlüğünü ve 3. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin ve 3. Ve 4. Uluslararası Mardin Bienali’nin eş-küratörlüğünü üstlendi. Gençsanat, ICE, Artam, Eleştirel Kültür, İstanbul Art News, Rh+, Art Unlimited, Flash Art gibi ulusal ve uluslararası sanat dergilerinde, Birgün, Cumhuriyet ve Sol gazetesinde ve sergi kataloglarında makaleleri yayınlandı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildiriler yazan Arapoğlu İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Online Atölye

Narmanlı Sanat

Eğitmen: Fırat Arapoğlu

18 Ocak, 25 Ocak Pazartesi 19:00-20:30

Daha detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir