Etik ve Politik Felsefe Kampı

Bir hafta sürecek olan kampta etik ve siyaset felsefesi üzerine çalışacağız. Felsefenin doğduğu Antik Çağdan beri etik, felsefe için esas sorulardan biri olarak kalmıştır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunun, seçimlerimizi yaparken nasıl davranmamız gerektiğinin ve bunun toplum üzerinde ne gibi etkilerinin olabileceğinin üzerine düşünmeye mecbur olduğumuza inanıyoruz.

Şirince’de Tiyatro Medresesinde, şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda etik ve siyaset üzerine dersler, tartışmalar gerçekleştirip  tarih boyunca ortaya çıkmış düşünce metotlarına bakarak katılımcıların etik ve siyaset hakkında yeni bir çerçeve çizmelerini hedeflemekteyiz. Alanında uzman hocaların anlatımıyla erken dönemden beri var olan problemlere ve güncel sorunlara  değinen kampta bütünlüklü bir etik ve siyaset çalışması yapacağız. Politik ve etik soruların ayrılmazcasına birbirine bağlandığı bu süreçte, felsefenin bu iki alanını tekrar gözden geçirmenin, dogmatik cevaplardan ziyade soruları tekrar formüle etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Kampta Kant, Sartre, Arendt, Nietzsche, Wittgenstein, Hegel, Aristoteles ve Platon gibi filozofların öne sürdüğü sorgulamalar temel çizgileriyle ele alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 8 Temmuz 2017

Detay: http://tiyatromedresesi.org/

İlginizi Çekebilir