Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu

İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenim görmüş, öğretmenlik veya yöneticilik yapmış ve Sarı-Siyahlı camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından 1982 yılında kurulan İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV), kuruluşundan bu yana ülkemize eğitim alanında katma değer sağlamayı amaç edinmiştir.

Kurumlar; varlıklarını sürdürmek için belli gelenekleri yaşatmak, kendilerine özgü bir kültür oluşturmak ve bu yolla da kendi kimliklerini inşa etmek isterler.

Kurumların bu hedeflerine ulaşmaları ve başarılı olmalarında önemli rol üstlenen kurumsal kültürü oturtabilmek ve yaşayanlarına doğru şekilde benimsetmek anlayışı, geçmişten günümüze okulların da vazgeçilmez görevi olmuştur.

Kurumsal ve akademik düzeyde okulun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Lisesinin 125. kuruluş yılına dair yapılan etkinliklerden ilham alınarak hazırlanan “Psikolojik Danışma Sempozyumu” İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından 08 Mayıs 2010 tarihinde pek çok eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İlk sempozyum tüm eğitim entelektüelleri için dizayn ettiğimiz “Okul ve Gelenek” teması ile gerçekleşmiş oldu. 2012 yılının Ekim ayında etkinliğimizi İstanbul Psikanaliz Eğitim ve Araştırma Derneği (Psike İstanbul) ile ortak etkinlik konseptine taşıdık ve sempozyumun adını “Eğitim, Değişim ve Psikanaliz Sempozyumu” olarak adlandırdık.

Bu çerçevede çalışmanın ikincisini 16 Mart 2013 Cumartesi günü “Okul ve Şimdi-Günümüzde Okul- Okulda Neler Oluyor-Okula Neler Oluyor?” başlığı ile okul kavramının günümüzde yaşamakta olduğu kavramsal, varoluşsal ve pratik sıkıntılarının paylaşıldığı etkinlik olarak gerçekleştirdik.

Üçüncü sempozyumumuzu da 28 Mart 2015 tarihinde “Okul ve Gelecek-Okulun Geleceği Geleceğin Okulu” temasına ayırdık.

4. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu’nu 1 Nisan 2017 Cumartesi günü, “Okul ve Yaratıcılık” adıyla İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulunda gerçekleştirdik. Eğitimde yaratıcılığın önemini ve nasıl güçlü çocuklar yetiştirebileceğimizi uzman konuşmacılarımız ile farklı perspektiflerden değerlendirdik.

Bu yıl da 5. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu ile karşınızda olacağız. 05 Ocak 2019 Cumartesi günü “Okul ve Şiddet” adıyla gerçekleşecek sempozyumda 21.yüzyılın en önemli teması hâline gelen ve zamanın ruhunu taşıdığını düşündüğümüz şiddet konusunu tüm görünümleri ile tartışmaya çalışacağız. Bu sebeple sempozyumun eğitim ve ruh sağlığı çalışanları kadar eğitim paydaşları olan öğrenci ve velileri de yakından ilgilendiren bir konu olduğu kanaatindeyiz.

Bu yılki sempozyumun bizim için bir önemli yanı da okulumuzun velilerinden ruh sağlığı çalışanı Saygıdeğer Dr. Onur Saltuk Dönmez anısına gerçekleşiyor olmasıdır. Kendisini saygı ve rahmet ile anıyoruz.

İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) iş birliği ile düzenlenen sempozyum, okullardaki değişimi çok boyutlu olarak tartışmak üzere eğitimbilim, psikanaliz ve sosyal bilimler gibi alanlardaki uzmanların ve eğitim sisteminin muhatapları olan öğrencilerin, eğitimcilerin ve velilerin görüşlerini bir araya getirecektir.

Eğitimci, yönetici, öğretmen, psikolog, psikolojik danışman, psikanalist, sosyolog ve sosyal bilimci bir dinleyici kitlesine yönelik olarak gerçekleşecek olan Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu’nda okul kavramının günümüzde yaşamakta olduğu kavramsal, varoluşsal ve pratik sıkıntıları ve bunların çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

Yazılı ve görsel basın mensuplarını bu çalışmamıza davet etmekten onur duyarız.

İELEV

İlginizi Çekebilir