Edebiyat Eserlerinde Ataerkil Zihniyet

En geniş anlamıyla cinsiyetçilik, kadın ve erkek arasındaki gerekçesiz ayırımı yaratan, teşvik ve istismar eden durum olarak düşünülebilir. Yüzyıllardır süregelen cinsiyetçilik, kadına karşı ayırımcılığın ve toplumsal baskının en önemli nedenidir. Birçok toplumsal yapı içinde, ama özellikle ataerkil toplumlarda varlığını sürdürmüş olan cinsiyetçiliğin en vahim sonucu, kadınların insan olmak bakımından erkekle eşit görülmemesidir.

Ele alınacak metinler aracılığıyla bu durumun yol açtığı değer sorunlarına dikkat çekilerek, ataerkil zihniyetin temelinde bulunan erkeğin kadına üstünlüğü düşüncesi, Erendiz Atasü’nün “Sessiz Ali” öyküsü örneğinde, etik temelli insan anlayışı bakımından tartışılacaktır.

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.

Tarih: 22 Kasım 2017

Saat: 18:30

Mekan: Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi

Konferans Salonu

Kadıköy Belediyesi & Maltepe Üniversitesi

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri: Edebiyat ve Felsefe

Konuşmacı: Doç. Dr. Hülya Şimga

Ücretsiz

Söyleşi

İlginizi Çekebilir

baymavislotbarportbetgrand pasha bet