Ebru Nalan Sülün ile Türkiye’de Sanatın Tarihine Bakış

“Osmanlı Batılılaşma Dönemi ve Sanatsal Dönüşüm”- 19.yy’dan 20.yy.’a Geçiş

Atölyede; Osmanlı batılılaşma dönemi; sanatta doğu-batı eksenindeki karşılıklı etkileşimler, sergiler, fuarlar, kültürel ve sosyal etkinlikler ile anlatılacaktır. 19. yüzyılda gelişen sanatsal faaliyetler, eğitim, sosyal değişimler ve etkileşimler ile ele alınacaktır.

Sanayi Nefise Mektebi, ilk sanat akademisindeki eğitim ve Osman Hamdi Bey, tüm yönleri ile değerlendirilerek analiz edilirken dönem sanatçıları da bu bağlamda değerlendirilecektir. Batılılaşmanın dönem mimari ve heykel sanatına etkisi incelenip, bu kapsamda dönem içerisinde gelişen koleksiyonculuk ve müzecilik çalışmaları da analiz ediliyor.

1. Hafta: Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma Dönemi kültürel ve sosyal ortam (Lale Devri sonrası, minyatürden resim sanatına geçiş, Batı- Doğu ilişkisi sanayi devrimi ve bu gelişmelerin kültür-sanata olan etkisi bağlamında ele alınacak.)

2. Hafta: Sanayi Nefise Mektebi ve tüm yönleri ile Osman Hamdi Bey

İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi, dönem resim, heykel sanatı ve mimari gelişim”

Bu haftada: Pera sanat ortamı, sergiler, Oryantalizm, yabancı sanatçılar ve atölyeleri de ele alınacak.)

Narmanlı Sanat

Online Atölye

Eğitmen: Ebru Nalan Sülün

17, 24 Mart Çarşamba 19:00-20:30

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir

baymavislotbarportbetgrand pasha bet