Ebru Nalan Sülün ile Koleksiyonerlik ve Tarihi Üzerine

“Koleksiyonerlik ve Tarihi Üzerine” – I (1453- 1990) atölyesi; Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1990 yılına uzanan süreçte koleksiyonerliğin tarihsel gelişimine odaklanacaktır. Özellikle Osmanlı Batılılaşma Dönemi’nde yaşanan kültürel ilişkilerin koleksiyonerliğe etkisi, Gülbenkyan, Camondolar gibi koleksiyoner ailelerin profilleri, Halil Şerif Paşa koleksiyonu analiz edilecektir. Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun ardından yaşanan siyasi, toplumsal gelişmelere paralel sergi, galericilik, müzayedecilik, müzecilik tarihi anlatılacak ve tüm bu gelişmelerin koleksiyonerliğe yansımaları, sorunları ve etkileri tartışılacaktır. Bu bağlamda atölyede, özellikle 1923-1990 tarihleri arasında Türkiye’de yaşanan ekonomik, siyasi, sosyal gelişmeler üzerinden bir sanat piyasası tartışması yapılacak, sorunlar tartışılacaktır.

Ebru Nalân Sülün: Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir ve batı sanatı- çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir.

Sülün, I. Antalya Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri özel sergi koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” , “Anlam ve Mahiyet”  ve 50. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açılan “Memento&Memory”, Antalya Old Town Festivali- 2016  “Wısh&Hope”, İzmir “İmpact – VideoFest”, Pera Müzesi ve Antalya Kültür Sanat’ta açılan “Karşılaşmalar”, Old Town Kaleiçi Festivali “Açık Hava Sanat Alanı” sergileri ve farklı galeri sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almıştır.

Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı yayınlanmıştır.

Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)’nin 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

Eğitmen: Ebru Nalan Sülün

Online Atölye

Narmanlı Sanat

11 Kasım Çarşamba – 13 Kasım Cuma 19:00 – 21:00

Daha detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir