Ebru Nalan Sülün ile 1990’dan Günümüze Türkiye Sanat Piyasası

Atölye kapsamında; Türkiye’nin 1990’li yıllarda yaşadığı ekonomik, sosyolojik değişim ve tüm bu gelişmelerin sanat piyasasına yansımaları anlatılacaktır. 1990’lı yılların çok boyutlu analizi ve bu on yılın 2000’lere etkileri tartışılacaktır. 2000’lerde Türkiye’de gelişen koleksiyonculuk; bu dönemlerde yaşanan müzecilik, müzayedecilik, sergiler, galeriler tarihi; sorunları ve gelişimi üzerinden analiz edilecek tartışılacaktır. 2000’lerde açılan özel müzeler ve “koleksiyonlardan müzelere” sorunsalı ele alınacaktır. Atölyede koleksiyonculuğa dair sorunlar analiz edilerek öneriler sunulacak ve tartışma alanı oluşturulacaktır.

Ebru Nalân Sülün: Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir ve batı sanatı- çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir. Sülün, I. Antalya Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri özel sergi koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” , “Anlam ve Mahiyet”  ve 50. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açılan “Memento&Memory”, Antalya Old Town Festivali- 2016  “Wısh&Hope”, İzmir “İmpact – VideoFest”, Pera Müzesi ve Antalya Kültür Sanat’ta açılan “Karşılaşmalar”, Old Town Kaleiçi Festivali “Açık Hava Sanat Alanı” sergileri ve farklı galeri sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almıştır.

Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı yayınlanmıştır.

Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)’nin 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

Eğitmen: Ebru Nalan Sülün

Online Atölye

Narmanlı Sanat

18 Kasım Çarşamba, 20 Kasım Cuma 19:00-21:00

Daha detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

İlginizi Çekebilir