Dost ve Post: Bir Tarihçi ve Bir Romancının 14. Yüzyıl Anadolu’suna Seyahati

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşileri, yeni konular ve konuklarla devam ediyor.

Anadolu Selçukluları devrinde varlıkları bilinen ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde de faaliyet gösteren dervişler, fakihler, medreseli sufîler, gaziler, hem siyasi hem de toplumsal yapılanma alanında önemli rol oynamışlardır.

Osmanlı sufîliği üzerine çalışmalarıyla tanınan Haşim Şahin, geçtiğimiz günlerde YKY’den çıkan “Dervişler, Fakihler, Gaziler / Erken Osmanlı Döneminde Dinî Zümreler (1300-1400)” adlı kitabında bir yandan Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemindeki sufi topluluklar ile mutasavvıfların ve gazilerin etkin rolünü incelerken, bir yandan da Osmanlı tarihinin bu en kapalı döneminin kapsamlı bir analizini yapıyor. “Zaman Yeli”, “Güvercine Ağıt” ve “Kalenderiye” adlı romanlarında Anadolu dervişlerini anlatan ve zamanın heterodoks din kavrayışını romanlarının arka planına yerleştiren Gürsel Korat ise bu döneme edebiyattan bakıyor.

Haşim Şahin ve Gürsel Korat katılacağı söyleşide, 14. Yüzyıl Osmanlı dünyasının sosyal, kültürel ve dini yapısının bu mühim aktörleri tarihsel ve edebi bağlamda ele alınacak. Söyleşide bir romancı ve tarihçinin aynı döneme yaklaşımındaki benzerlik ve farklılıklar, kurgu/gerçeklik, resmi tarih/gayri resmi tarih ilişkisi de konuşulacak.

Söyleşiye buradaki linke tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.

Görsel: “Dervişler”, Figures naturelles de Turquie, Raynal, 1688 (Gallica Bibliothèque nationale de France)

Katılımcılar

Gürsel Korat, Haşim Şahin

Söyleşi

Yapı Kredi Kültür Sanat – Microsoft Teams

30 Haziran 2020 Salı Saat: 18:00

ÜCRETSİZ

İlginizi Çekebilir