Çevirimiçi Etkinlik: “Kentin Hafıza Katmanları: Kültür Belleğinin Sürdürebilirliği”

Kentler, tarihleri boyunca uygarlıkların ve farklı kültürlerin bir arada yaşama ve çatışmalarına sahne olmuştur. Geçmişten geleceğe evrilirken oluşan çok katmanlı, çok kültürlü ve organik yapıları, özünde bin yılları barındırır. Somut ve somut olmayan kültür mirası olarak nitelediğimiz bellek, içine doğduğumuz-yaşadığımız ortamdadır ve tarafımızca olağan algılanır. Miras belleğinin sürdürülebilirliği ise “koruma-yaşatma döngüsü” ile belirlenmektedir.

Taşınır ve taşınmaz olarak adlandırılan mirasın yaşatılması pek çok değişkene bağlıdır. Eserlerin cinsi, bulundukları ortam şartları koruma, depolama ve sergileme koşullarını doğrudan etkilemektedir. Hafıza katmanlarının en derin tabakasını oluşturan arkeolojik eserler ise gün ışığına çıkartılmalarının ardından hızlı bir bozulma ve yok oluş süreciyle karşı karşıyadır. Uygun müdahaleler, paha biçilmez mirasın sürdürülebilir korumasının anahtarıdır.

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi’nde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanlığı ile Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Onarım Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları sualtı arkeolojisi, sualtı kültürel mirasının korunması ve antik gemi yapım teknikleri üzerinde odaklanmıştır. Halen, İstanbul Üniversitesi adına, Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon projesinin başkalığını gerçekleştirmektedir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi ve İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Halen, “HMS Majestic Batığı Dalış Turizmi Projesi”nde danışman olarak görev almaktadır. “Arkeolojik Sualtı Kalıntılarının Konservasyonu” ve “Geçmişe Açılan Kapı: Yenikapı Batıkları” kitaplarının yazarı; Yenikapı Batıkları, Yenikapı’nın Eski Gemileri” kitabının editörüdür.

Akbank Sanat

4 Mart 2021 Perşembe 18:00

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlginizi Çekebilir