Celal Mordeniz’le Hareket, Eylem, Diyalog

Hareket, Eylem, Diyalog atölyesinde katılımcıların aşağıda belirtilen başlıklardaki kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir:

-Bedensel farkındalık

-Mekansal farkındalık

-Nefes

-Tınlatıcıların ve sesin titreşimsel özelliğinin keşfi

-Şarkı söyleme

-Hareketin doğasını kavrama, hareket serileri düzenleyebilme

-Hikaye anlatıcılığı

-Oyunculuk sanatında temsil ve olay

-Zihinsel ve sanatsal analiz

Kampta yapılacak teatral çalışmalar, ağırlıklı olarak oyuncunun fiziksel ve vokal imgelemlerini geliştirmeye yönelik olacaktır. Program katılımcılarla birlikte evrilir. Ancak üzerinde yoğunlaşılacak temel çalışmalar şöyle sıralanabilir:

Hareket Makamı: Seyyar Sahne tarafından Laban ve Delsarte’nin hareket teorilerinden ilhamla geliştirilmiş bu çalışma yönteminde, hareket en ufak bağımsız özelliğine kadar ayrıştırılır ve bu küçük detaylar üzerine çalışılır. Oyuncu, hareketin her değişkenine hâkim olduktan sonra bu değişkenlerle istediği gibi oynayabilecek, doğaçlayabilecektir. Hareket Makamı tekniği, oyuncunun hareket yelpazesini, hareket etme biçimlerini zenginleştirmekle kalmaz; dünyayı algılamasında da önemli değişikliklere yol açar. Bu tekniğe aşina olan oyuncu, bir role hazırlanırken, karakterinin hareket ediş biçimlerini makam tekniği yardımıyla rahatça analiz edebilecek ve farklı bir bakış açısı geliştirebilecektir.

Ses Makamı: Hareket makamında hareket için yapılan detaylı analiz, sese de uygulanabilir. Seyyar Sahne tarafından geliştirilen bu yöntemde, oyuncunun sesin tüm değişkenlerine hâkim olması hedeflenmektedir. Ses makamı çalışması, özellikle, oyuncunun günlük hayatında pek kullanmadığı ses tınlatıcılarını keşfedeceği ve ses yelpazesini genişleteceği bir çalışma olarak tasarlanmıştır.

Bedensel farkındalık: Modern yaşam, insan bedeninde ciddi kronik kasılmalar meydana getirmiştir. Bu kasılmalar insanın hem hareket ve eylem yeteneklerini hem de yaratıcı enerjisini kısıtlar. Bunlar ancak bir beden farkındalığı geliştirilerek elimine edilebilir. Bedensel farkındalık üzerine çalışmak, bir oyuncunun mekân algısında ve hareket kapasitesinde şaşırtıcı dönüşümler sağlar. Kampta bedensel farkındalığı artırmak için temel olarak Moshe Feldenkrais’in geliştirmiş olduğu etütler üzerine çalışılacaktır.

Toplu oyunlar: Bazıları Grotowski, Barba, Suzuki gibi ustaların çalışmalarından alınmış; bazıları Seyyar Sahne tarafından geliştirilmiş bu oyunlarda katılımcıların fiziksel kapasitelerinin, koordinasyonunun, mekân algısının, toplulukla uyumunun artırılması hedeflenmektedir.

Şarkı çalışması: Şarkı söyleyemeyen oyuncu, ne Antik Yunan Tragedyaları, ne İran Ta’ziye’leri, ne geleneksel Uzak Doğu tiyatroları için düşünülebilecek bir şeydir. Şarkı söylemenin oyunculuk sanatından ayrışması, tiyatronun kaynaklarından uzaklaşmasıyla vuku bulan modern bir olgudur. Bu sebeple Jerzy Grotowski, Eugenio Barba gibi tiyatroyu kökenleriyle buluşturan tiyatro adamları için şarkı, sanat yaşamları boyunca ana araştırma konularından biri olmuştur. Kampta, Afro-Karayip, Kızılderili, Moğol, Japon, İran, Arap, Anadolu coğrafyalarından belirli bir titreşimsel niteliğe sahip otantik şarkılar üzerine çalışılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2017

Detay: http://tiyatromedresesi.org/

İlginizi Çekebilir