Çalışma Grupları: Ali Miharbi Atölyesi

Çalışma Grupları, sanatçı Ali Miharbi’nin atölyesiyle devam ediyor. Deneyimlemeye dayalı ve geliştirilmeye açık bir egzersiz olarak tasarlanan atölyede, kavram ve duygular arasındaki ilişkilerin mekânla bağlantısı araştırılacak.

Miharbi’nin 17 Kasım’daki sunumunu takiben her katılımcı, ilgisini çeken bir nesne, olay, haber veya tecrübeye dair tek kelimelik notlardan oluşan bir günlük tutmaya başlayacak. Kayıtlı yedi kelime, katılımcının geçirdiği hafta için bir özet teşkil edecek.

24 Kasım’daki ikinci oturumda, kavramlar arasında yakınlık/uzaklık ilişkileri

kurulmasına olanak sağlayan yöntemler tartışmaya açılacak. Bu çerçevede, Antik Çağ’dan bu yana uygulanan “Bellek Tiyatrosu/Loci Metodu” gibi yöntemlerden hareketle günlüklere kaydedilen kelimeler, katılımcıların yaşadıkları yerin yakınındaki bir sokak, çevresindeki yapılar ve yeşil alanlar gibi unsurlarla tahayyül edilerek mekânsal bir boyut kazanacak.

Atölye süresince edinilen deneyimlerin paylaşılacağı son oturumda, bu tema üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmak ve yeni pratikler geliştirmek isteyen katılımcıların kullanılabileceği yöntem, araç ve kaynaklar incelenecek.

Çevrimiçi ortamda yürütülecek sekiz kişilik atölyeye başvuru için 13 Kasım Cuma gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 16 Kasım Pazartesi günü iletişime geçilecektir. Program dili Türkçe’dir.

PROGRAM

17 Kasım 19.30 Sunum: Ali Miharbi, “Kavramlar, Bellek ve Mekân”

24 Kasım 19.30 Grup Tartışması: “Günlüklerdeki Kavramların Uzamla İlişkilendirilmesi”

1 Aralık 19.30 Değerlendirme: “Bellek Rotaları ve Mekânlar”

Çalışma Grupları: Ali Miharbi Atölyesi

Kavram Uzayı

17 Kasım, 24 Kasım, 1 Aralık

İlginizi Çekebilir